Akademik Bilisim 2009

TitleOptik Çoğuşma ve Paket Anahtarlama Tekniklerinin Karşılaştırılması
Author(s)Author #1
Name: M.Ali AYDIN
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: Turkey
Email: aydinali__at__istanbul.edu.tr

Author #2
Name: Özgür Can TURNA
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: Turkey
Email: ozcantur__at__istanbul.edu.tr

Author #3
Name: A.Halim ZAİM
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: Turkey
Email: ahzaim__at__istanbul.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsOptik Çoğuşma Anahtarlama, Optik Paket Anahtarlama
Abstractİnternetin hızlı genişlemesi ve çoklu ortam bilgisi için artan talep şiddetle mevcut bilgisayar ve telekominikasyon ağlarımızın limitlerini zorlamaktadır. Büyüyen bant genişliği gereklerini desteklemek için yeni yüksek kapasiteli ağlar olan optik ağlar, mevcut bilgisayar ağlarında görülen birçok problemin çözümüne olanak tanır (Bant genişliği vs. gibi) ve çok yüksek bir kapasite sağlamasının yanı sıra, çeşitli hizmetlerin desteklendiği ortak bir ağ alt yapısı da sağlar. Ayrıca optik ağlarda, bant genişliği esnek bir yapıda ihtiyaca göre ayarlanabilir. Optik ağlar üzerinde yaygın olarak iki temel anahtarlama teknik üzerinde çalışmalar yapılmaktadır; OPS(Optical Packet Switching-Optik Paket Anahtarlama) ve OBS(Optical Burst Switching-Optik Çoğuşma Anahtarlama)dir.

Bu çalışmada simülasyon çalışması ile bu anahtarlama tekniklerinin karşılaştırılması yapılmıştır. Simülasyon çalışması NS2 Ağ Simülasyon platformunda, 2 durumlu MMPP trafik üreteci ile 14 düğümlü çokgen ve halka topolojileri üzerinde tek bir sınıf kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Performans kriteri olarak byte düşme oranı, hizmet erişim ve uçtan uca gecikme süreleri ele alınmıştır. Çalışma sonucunda OBS; özellikle ağ yoğunluğunun yüksek olduğu zamanlarda byte düşme oranı açısından daha başarılı çıkmıştır. Diğer yandan OPS; düşük yoğunluk değerlerinde byte düşme oranları açısından daha başarılı olduğu gözlenmiştir. Ayrıca OPS, düşük yoğunluklarda daha düşük hizmet erişim gecikme süreleri değerlerine sahip olduğu görülmüştür.
Topics Yeni Internet teknolojileri
Comments
Submission 44.doc (653KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC