Akademik Bilisim 2009

TitlePiliç Eti Zincirinde Coğrafi İzlenebilirlik Uygulaması
Author(s)Author #1
Name: Zeynel Cebeci
Org: Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Country: Turkey
Email: cebeciz__at__gmail.com

Author #2
Name: Mustafa Boğa
Org: Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Country: Turkey
Email: mboga__at__cu.edu.tr

Other Author(s)
Keywordspiliç eti tedarik zinciri, gıda güvenliği, izlenebilirlik sistemleri, coğrafi izlenebilirlik
AbstractGeçmiş yıllarda çeşitli gıda problemleri nedeniyle oluşan toplumsal kaygılar nedeniyle ülkelerin çoğunda gıda güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelerle yapılmıştır. Yasalar, üretimden tüketime ya da tarladan sofraya gıdaların izlenebilir olmasını; herhangi bir sorun oluşması halinde kayıtları inceleyerek sorun yerinin ve nedeninin tespit edilmesini ve ileriye doğru izleyerek sorunlu ürünleri hızlı şekilde toplamayı amaçlamaktadır. Ancak yasal düzenlemelerin hemen tamamında izlenebilirlik sistemlerinde gıda güvenliği temel amaç olmakla birlikte satın alma sırasında tüketici tercihlerine yardımcı olacak şekilde kullanılmaları dikkate alınmamıştır. Oysa tüketicilerin satın aldıkları ürünler hakkında satış sırasında yeterince bilgilendirilmesi kalite, çevrecilik, etik ve kültürel değerler bakımından tercihlerin oluşmasını sağlayarak ideal izlenebilirlik sağlayabilecektir. Tüketicilerin ürünlerin üretim ve işleme yerleri, üretim biçimleri ve yöntemleri hakkında bilgilendirilmesini sağlayan sistemle coğrafi izlenebilirlik olarak adlandırılmaktadır.

Coğrafi izlenebilirlik son zamanlarda gittikçe daha çok sözü edilen bir kavram haline gelmekte, hatta bir takım sistemlerle uygulamaya konulmaktadır. Ülkemizde özellikle tavukçuluk sektöründe birkaç işletme tarafından uygulanmaya başlayan coğrafi izlenebilirlik ürünlerin coğrafik orijinleri, çevreleri ve yapılan tarım uygulamalarıyla ilgili bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bu tür sistemler özellikle ürünlerin orijini ve kalitesinin yükseltilmesi, daha etkili risk yönetimi sağlanması, çevresel etkisinin gözlenmesi ve sürdürülebilir tarımsal üretimin sağlanmasında tüketicinin rolünü arttırmaktadır. Bu çalışmada yem ve entegre broyler işletmelerini de kapsayan piliç eti tedarik zinciri için geliştirilen ağ tabanlı bir izlenebilirlik sisteminin coğrafi izlenebilirlik fonksiyonları tanıtılmakta ve tartışılmaktadır. Çukurova Bölgesinde faaliyet gösteren yüksek tonajlı iki karma yem fabrikası ile entegre piliç eti üreten bir broyler işletmesinde uygulanmak üzere geliştirilen feedTRace adındaki izlenebilirlik sisteminin coğrafi izlenebilirlikte model tasarım olarak yararlı olacağı beklenmektedir.
Topics Coğrafi Bilgi Sistemleri, Haritalar ve Mashup
E-tarım, Tarımsal Bilişim
Comments
Submission not uploaded
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC