Akademik Bilisim 2009

TitleAçık kaynak kodlu öğrenim yönetim sistemi üzerinden internet destekli (harmanlanmış) öğrenim deneyimi
Author(s)Author #1
Name: Selçuk KARAMAN
Org: Atatürk Üniversitesi
Country: Turkey
Email: skaraman__at__atauni.edu.tr

Author #2
Name: Üstün ÖZEN
Org: Atatürk Üniversitesi
Country: Turkey
Email:

Author #3
Name: Serkan YILDIRIM
Org:
Country:
Email: serkanyildirim__at__atauni.edu.tr

Author #4
Name: Abdullatif KABAN
Org: Atatürk Üniversitesi
Country:
Email: abdullatif.kaban__at__gmail.com

Other Author(s)
Keywordskarma öğrenme, harmanlanmış öğrenme, öğrenme yönetim sisitemleri
AbstractÖğrenim yönetim sistemleri sunum, tartışma, materyal ödev paylaşımı ve sınav gibi öğrenme etkinliklerinin internet üzerinden yürütülmesini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiş sistemlerdir. Giderek derslerin vazgeçilmez parçası haline gelmekte olan internet desteği bu sistemler kullanılarak gerçekleştirilebilmektedir. Pahalı olan bu sistemlerin açık kaynak kodlu alternatifleri bulunmaktadır.
Bu çalışmada ÖYS üzerinden yürütülen internet destekli öğretim uygulamaları hakkındaki öğrenci görüşleri araştırılmıştır. Bu amaçla 2008 -09 öğretim yılı güz döneminde biri lisansüstü toplam 5 ders moodle isimli (moodle.ataun.edu.tr) üzerinden yürütülmüştür. Uygulamada yüz yüze derslerin yanı sıra materyal paylaşımı, forum tartışmaları, viki uygulamaları, kısa sınavlar, metin, resim ses ve video destekli ders özetleri yardımıyla sınıf dışı destekler verilmiş etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Anket yoluyla toplanan öğrenci görüşleri gözlem sonuçları eşliğinde analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Buna göre öğrencilerin sınıf dışında dersle daha çok ilgilendikleri, materyaller kadar öğretmenin katıldığı tartışmalardan hoşlandıkları ve dersin takibinin kolaylaştığı söylenebilir.
Topics E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Eğitim Teknolojileri
Comments
Submission 46.doc
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC