Akademik Bilisim 2009

TitleIP Multimedia ÇokluOrtam Şebekelerine Genel Bir Bakış ve Hareketlilik Yönetimi
Author(s)Author #1
Name: Suzan Bayhan
Org: Boğaziçi Üniversitesi
Country: Turkey
Email: suzan.bayhan__at__gmail.com

Other Author(s)
KeywordsIMS, çokluortam
AbstractBu makalede IP tabanlı multimedya çokluortam altyapısı genel özellikleri ve hareketlilik yönetimi mekanizmaları açıklanacaktır.
Topics Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
3G, 4G Teknolojileri
Comments
Submission 46.doc
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC