Akademik Bilisim 2009

TitleBİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN DÜNYADA VE TÜRKİYEDE UYGULAMALARI
Author(s)Author #1
Name: Mehmet MERCAN
Org: Adnan Menderes Üniversitesi
Country: Turkey
Email: mmercan__at__adu.edu.tr

Author #2
Name: Ali FİLİZ
Org: Adnan Menderes Üniversitesi
Country: Turkey
Email: afiliz__at__adu.edu.tr

Author #3
Name: İsmet GÖÇER
Org: Adnan Menderes Üniversitesi
Country: Turkey
Email: igocer__at__adu.edu.tr

Author #4
Name: Nesrin ÖZSOY
Org: Adnan Menderes Üniversitesi
Country: Turkey
Email: nozsoy__at__adu.edu.tr

Other Author(s)
Keywords Bilgisayar Destekli Eğitim, (BDE), Bilgisayar Destekli Öğretim, (BDÖ), Matematik Öğretimi.
AbstractBu çalışmada bilgisayarın eğitimde kullanılması anlatılmıştır. Dünyada bilgisayarın eğitimde kullanılması örneklerle anlatılmış bu uygulamaların tarihçesi verilmiştir. Ayrıca Türkiyede bilgisayar destekli eğitimle ilgili çalışmalar anlatılmış MEB TÜBİTAK, üniversitelerin çalışmaları incelenmiştir. Örnek olarak İlk ve Ortaöğretim okullarında Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) ve Bilgisayar Destekli Öğretim (BDÖ) in Matematik dersine etkisi incelenmiştir. Anketler yapılarak sonuçlar SPSS programı yardımıyla analiz edilmiştir.


The use of computer is handled in this work. The examples of the use of computer in education in the world and the history of these applications are given. Moreover, works on computer supported education in Turkey is mentioned and the ones by TUBITAK, the Ministry of National Education and universities are examined. The effect of Computer Supported Education (CSE) and Computer Supported Teaching (CST) on Mathematics in Primary and secondary schools is examined. Inquiries were carried out and the results were analyzed by means of SPSS program.
Topics Eğitim Teknolojileri
Comments
Submission 54.doc (74KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC