Akademik Bilisim 2009

TitleKİMYACILAR İÇİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Author(s)Author #1
Name: Oğuz Akpolat
Org: Muğla Üniversitesi
Country: Turkey
Email: oakpolat__at__mu.edu.tr

Author #2
Name: Fatma Kartal
Org: Muğla Üniversitesi
Country: Turkey
Email: fatos_kartal__at__hotmail.com

Other Author(s)
Keywordsbilişim, teknoloji, kemometri, istatistik, modelleme, simulasyon, kimya, kimyacı
AbstractBu çalışmada kimyanın anorganik kimya, organik kimya, fizikokimya, analitik kimya ve biyokimya gibi temel alanlarında ve bu alanlara ilişkin mühendislik hesaplamalarında uygulamada karşılaşılabilecek bilgi teknolojileri üzerinde durulmuş olup seçilen bazı örnek uygulamalar ile de konular daha ayrıntılı olarak incelenmiştir. Çok geniş bir alanı kapsayan bu uygulamalar temel alanlar çerçevesinde sınıflandırılarak, yazılımlar hem yapısal olarak hem de pratik kullanımları açısından ele alınmıştır.
Topics Eğitim Teknolojileri
Eğitimin Yönetimi ve Bilişim
Comments
Submission 70.pdf (256KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC