Akademik Bilisim 2009

TitleASKERİ UYDU TEKNOLOJİLERİ; GELİŞİMİ, SINIFLARI VE YENİ YAKLAŞIMLAR
Author(s)Author #1
Name: ERSİN ARSLAN
Org: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey
Email: ersin__at__btturk.net

Other Author(s)
KeywordsUydu Teknolojileri, Savunma, Komuta Kontrol Haberleşmesi, Haberleşme Uyduları, Casus Uydular, Askeri Hava Tahmin Uyduları, Seyrüsefer Uyduları
AbstractASKERİ UYDU TEKNOLOJİLERİ; GELİŞİMİ, SINIFLARI VE YENİ YAKLAŞIMLAR
Bu çalışmada 1950'lerden günümüze askeri uydu teknolojilerinin ve görev kapsamlarının ne şekilde geliştiği incelenmiş; enerji, haberleşme, iletişim ve uzaktan algılama teknolojilerinin de katkısıyla gelişen uydu teknolojilerinin savunma alanındaki önemi üzerinde durulmuştur. Askeri uyduların tanımı yapılarak icra ettikleri görevlere göre çeşitleri sınıflandırılıp, uzay programlarının başladığı dönemden günümüze görev çeşitliliğindeki değişimler incelenmiştir. Son kısımda ise güncel veriler ışığında yeni teknik yaklaşımlar üzerinde durulmuş, askeri uydulara karşı geliştirilen savunma teknikleri ve buna karşı uydu geliştiren ülkelerin yöneldiği tedbirler ele alınmış ve bir sonuç değerlendirmesine yer verilmiştir.
Topics Coğrafi Bilgi Sistemleri, Haritalar ve Mashup
İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri
Comments
Submission 72.doc (640KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC