Akademik Bilisim 2009

TitleİMGE HİSTOGRAMI KULLANILARAK GEOMETRİK ATAKLARA DAYANIKLI YENİ BİR VERİ GİZLEME TEKNİĞİ TASARIMI VE UYGULAMASI
Author(s)Author #1
Name: YILDIRAY YALMAN
Org: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey
Email: yildiray.yalman1__at__kocaeli.edu.tr

Author #2
Name: İSMAİL ERTÜRK
Org: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey
Email: erturk__at__kocaeli.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsVeri Gizleme, Steganografi, Geometrik Atak, Histogram
AbstractHistogram, bir işlem neticesinde elde edilen ölçüm sonuçlarının dağılımını gösteren grafiktir. İmge histogramı ise sayısal bir resmin renk tonlarının dağılımını gösterir. Son yıllarda çoklu ortam uygulamaları için veri gizleme (steganography) temelinde yapılan çalışmalar yoğun ilgi görmektedir. Bu bildiride sunulan yeni yöntemin ve uygulamanın temel amacı, sayısal imgelere ait histogram değerlerini kullanarak veri gizleme işlemi gerçekleştirmektir. Uygulama En Küçük Değerlikli Bitler (LSBs) kullanılarak yapılan veri gizleme tekniğini histogram işleme ile birleştirmektedir. Yapılan deneysel çalışma sonuçları, sonuç imgelerinin döndürme, görüntüleme oranını değiştirme ve eğme gibi geometrik ataklara karşı oldukça dayanıklı olduğunu göstermektedir. Klasik eşleniklerine kıyasla, önerilen uygulamanın başarım değerleri nispeten daha iyi PSNR değerleri için daha fazla gömü verisi kapasitesi sağlamaktadır.
Topics Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri
Comments
Submission 73.pdf (1025KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC