Akademik Bilisim 2009

TitleOTOMATİK NESNE TANIMLAMA, TAKİBİ VE YÖNETİMİNDE RFIDNİN YENİ NESİL KABLOSUZ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE BİRLİKTE KULLANIMI
Author(s)Author #1
Name: Mehmet Erkan Yüksel
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: Turkey
Email: eyuksel__at__istanbul.edu.tr

Author #2
Name: Abdul Halim Zaim
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: Turkey
Email: ahzaim__at__istanbul.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsRFID, RFID etiket, kontrol ünitesi, kablosuz ağ teknolojileri, wi-fi, wimax, gprs, arakatman yazılımı
AbstractRFID sistem tasarımlarında insan etkisi olmaksızın, dinamik bir bilginin oluşturulması, toplanması ve yönetilmesi amacı güdülmektedir. Bu nedenle, herhangi bir sınırlama getirmeksizin, daha geniş coğrafi alanlarda dinamik nesne bilgisine anında erişilebilmek, farklı nesnelere ulaşabilmek, bunları takip edebilmek ve nesnelere ait verileri ilgili birimlere yönlendirebilmek için çok daha hızlı, etkin, güvenli, geniş kapasiteli yeni haberleşme ve iletişim teknolojileri kullanmak, çağımızın bir gereksinimi olmuştur. Dolayısıyla, nesnelerin ve nesnelere ait verilerin otomatik olarak tanımlanmasında ve takibinde, veri yönetim ve analiz sistemlerinde RFIDnin kablosuz iletişim teknolojileri ile birlikte kullanımı ya da entegrasyonu GSMde yeni teknolojilerin ortaya çıkmasına vesile olabilir. Bu çalışmada, çok geniş coğrafi alanlarda firmaların ya da kurumların iş süreçlerinde kullanabilecekleri ve yönetebilecekleri RFID tabanlı sistemler, yeni nesil kablosuz ve genişband iletişim teknolojileri incelenmiştir. Daha sonra RFID sitemlerinin farklı yapıda kablosuz iletişim teknolojileri ile birlikte nasıl kullanılabileceği, kablosuz ağ sistemleri içerisinde RFID ile nesnelerin yönetilmesinde farklı yazılım ve donanım gereksinimleri anlatılmıştır. Bu sistemlerin birlikte çalışabileceği alternatif ağ tasarımları üzerine çeşitli yaklaşımlar sunulmuştur.
Topics Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Sistem ve Ağ Yönetimi Ağ ve Sistem Yönetimi
Altyapı, Yeni Teknoloiler ve Serbestleşme
Nesneler ve Kullanıcılar için Kimlik Yönetim
Ağ Teknolojileri ve Güvenliği
3G, 4G Teknolojileri
Wifi, WiMax, Mesh Ağları
Comments
Üniversitelerde bilgi teknolojileri konusunda ilgili grupları bir araya getirerek, bilgi teknolojileri altyapısı, kullanımı, eğitimi ve üretimini tüm boyutlarıyla tanıtmak, tartışmak, tecrübeleri paylaşmak ve ortak politika oluşturmak amaçlarıyla ulusal boyutta bir konferans düzenlenmesinden dolayı sizlere çok teşekkür ederiz.
Submission 74.pdf (397KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC