Akademik Bilisim 2009

TitleFastfooddan Facebooka: Internet Bağımlılığı
Author(s)Author #1
Name: Tamer Özsoy
Org: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
Country: Turkey
Email: tamerozsoy67__at__gmail.com

Other Author(s)
KeywordsFacebook, e-learning, Internet bağımlılığı,
AbstractGelişen teknoloji hayatı bir yandan kolaylaştırırken diğer yandan yeni riskler getirmektedir. Teknoloji çağı olarak adlandırabileceğimiz bu dönemde bilgisayar ve internet kullanımı hayatın vazgeçilmez gereçleri haline gelmiştir. Yeni gelişen bağımlılık kavramlarına son dönemde internet bağımlılığı eklenmiştir. İnternet kullanımına sınırlama getirememe, sosyal veya akademik zararlarına rağmen kullanıma devam etme ve internete ulaşımın kısıtlandığı durumlarda yoğun endişe duyma gibi belirtilerle kendini gösteren bu bağımlılık türü 1990lı yılların ortalarından beri psikiyatri literatüründe yer almakta ve giderek ilgi çekmektedir. İlk zamanlarda Batı Avrupa ve ABD gibi gelişmiş ülkelerde dikkati çekmişse de günümüzde dünyanın hemen her bölgesinden bu konuyla ilgili yayınlar bulunmakta buda internetin hızlı yaygınlaşmasının aynı zamanda kötüye kullanım ve bağımlılığını da hızlandırdığını düşündürtmektedir. Hemen her yaşta görülebilecek olan bu yeni tanımlanan bağımlılık tipi, özellikle 12-18 yaş grubu açısından önemli bir risk unsuru haline gelmiştir. Ülkemizde de genç nüfusun yoğunluğu göz önüne alındığında internet bağımlılığı özellikle bağımlılıkla uğraşanlar tarafından tanınması gereken bir bozukluktur.
Bu amaçla seçilen Facebook profillerinin hangi tür Internet merak ve bağımlılıklarına bakılmıştır.
Topics İnternet Yasakları, Sansür ve Zararlı İçerik
Açık Erişim, Bilgiye Erişim ve İfade Özgürlüğü
Web Servisleri
E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Comments
Submission 75.doc (1246KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC