Akademik Bilisim 2009

TitleUZAKTAN ÖĞRETİMDE DERS MATERYALLERİNİN SCORM UYUMLU HAZIRLANMASI VE UYGULAMASI
Author(s)Author #1
Name: FIDAN HAKKARI
Org: Mustafa Kemal Üniversitesi
Country: Turkey
Email: fidanhakkari__at__aku.edu.tr

Author #2
Name: MAHMUT KANTAR
Org: Afyon Kocatepe Üniversitesi
Country: Turkey
Email: mkantar__at__aku.edu.tr

Author #3
Name: FATIH BAYRAM
Org: Afyon Kocatepe Üniversitesi
Country: Turkey
Email: fatihbayram__at__aku.edu.tr

Author #4
Name: EMIN IBILI
Org: Afyon Kocatepe Üniversitesi
Country: Turkey
Email: emin_ibili__at__hotmail.com

Author #5
Name: MEVLUT DOGAN
Org: Afyon Kocatepe Üniversitesi
Country: Turkey
Email: mdogan__at__aku.edu.tr

Other Author(s)
Keywordsİçerik, SCORM, Senaryo
AbstractGünümüzde eğitim ve teknolojide yapılan gelişmeler ve yeniliklerle beraber bu her iki kavramın birleştirilmesiyle eğitim ve öğretim alanlarında da birçok kolaylıklar sağlanmaktadır. Elektronik ortamda öğrenme olarak ifade edilen e-öğrenme dünyada birçok eğitim ve öğretim kurumunda kullanılmaktadır. Ülkemizde de önemli bir oranda artan e- öğrenme çalışmalarında en önemli problemlerden biri olarak içerik yetersizliği karşımıza çıkmaktadır. E- öğrenmede içerik üretimi ve paylaşılabilirliğinin sağlanması bu problemin ortadan kalkması açısından önemlidir. Hazırlanan bu içeriklerin paylaşılabilirliğini sağlamak için de belli bir standarda uyarlanması gerekir. SCORM standardı problemin ortadan kalkması için geliştirilmiş önemli bir başvuru modelidir. İçerik derken sadece kitap bilgilerinin olduğu gibi online ortama aktarılması değil, öğrenci motivasyonu, ilgisi, becerileri ve sistemin kolay kullanılabilir olması da göz önünde bulundurulmalıdır.

İçeriklerin hazırlanması aşamasında zaman da önemli bir kavramdır. Kısa zamanda hatasız ve eksiksiz materyal üretebilmek de iyi hazırlanmış ders senaryosuna dayanır. Bu kapsamda iyi hazırlanmış senaryo iyi ve kısa sürede ortaya çıkacak ders içeriğini, SCORM standardıyla da paylaşılabilirlik ve yeniden kullanılabilirlik sağlanarak eğitim ve öğretim alanındaki gelişmelere daha da bir hız kazandırılmış olacaktır. Konferansta SCORM standartlarının uygulaması ile oluşturulan ders notlarından örnekler verilerek sunulacaktır.
Topics E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Comments
Submission 80.doc (561KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC