Akademik Bilisim 2009

TitleİNTERNET TABANLI BİR UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ: E-LİDERLİK
Author(s) Author #1
Name: Nursel Yalçın
Org: Gazi Üniversitesi
Country: Turkey
Email: nyalcin__at__gazi.edu.tr

Author #2
Name: Utku Köse
Org: Afyon Kocatepe Üniversitesi
Country: Turkey
Email: ukc2002__at__hotmail.com

Other Author(s)
KeywordsUzaktan eğitim, ders içeriği hazırlama,
AbstractÖZET

Bu çalışma, dünyada hızla büyümekte olan uzaktan eğitim alanında, kapsamlı ve nitelikli, internet tabanlı bir sistem geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla ilk aşamada öğrencilerin ve öğretim elemanlarının uzaktan eğitimden beklentileri ve bu beklentilerin karşılanması amacıyla ne gibi çalışmalar yapılabileceği hakkındaki görüşleri alınmıştır. Ardından, söz konusu bu beklentilerin, geliştirilecek olan internet tabanlı bir uygulamada nasıl giderilebileceği yönünde tekrar görüş bildirmeleri istenmiştir. Elde edilen görüşler değerlendirilmiş ve üzerinde durulması gereken konular not alınmıştır. Daha önce internet tabanlı uzaktan eğitim alanında yapılmış olan çalışmalar da, gerek elde edilen görüşlerin sınanması, gerekse gerçekleştirilecek çalışmada izlenecek olan yönteme son şeklinin verilmesi açısından oldukça yararlı olmuştur. Var olan internet tabanlı uzaktan eğitim sistemleri incelenmiş, eksik olduğu düşünülen ya da oldukça yararlı sayabileceğimiz özellikleri ortaya konulmuştur. Bu aşamadan sonra elde edilen bulgular ışığında, sistemin tasarımına geçilmiştir. Tasarımda bir sunucu taraflı web teknolojisi olan PHP programlama dilinden yararlanılmıştır. Macromedia Fireworks ve Adobe Photoshop gibi grafik tasarım programları ile sistemin görsel tasarımı geliştirilmiştir. Sistemde süper yönetici, öğretim elemanı ve öğrenci olmak üzere üç farklı kullanıcı hesabı ile çalışmak mümkündür. Sistemle ilgili genel düzenlemeler, derslerin oluşturulması ve denetimi, kullanıcı hesaplarının yönetimi gibi fonksiyonlar süper yönetici hesabına verilmiştir. Öğretim elemanı hesabına sahip kullanıcıların da dersleriyle ilgili genel düzenlemeleri yapmalarına imkan tanınmıştır. Derslerin denetlenmesi ve yürütülmesi aşamasında yararlanmak üzere, öğretim elemanı ve öğrenci hesabına sahip kullanıcılara çeşitli araçlar sunulmuştur. Sistemde çevrimiçi durumda olan kullanıcıların birbirleriyle iletişime geçebilmesi için de çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca öğretim elemanının belirlediği saatlerde bu arayüz sayesinde ders işlenebilmektedir. Dosya yönetiminden anket özelliklerine kadar birçok özelliği içinde barındıran E-Liderlik adını verdiğimiz bu sistem, kapsam ve kullanılabilirliği gözlemlemek amacıyla yapılan test aşamasından sonra internet tabanlı uzaktan eğitim sistemi kullanıma sunulmuştur.


Bu makalede bir uzaktan eğitim sisteminin nasıl oluşturulduğu yazılım ve kullanım açısından anlatılarak öğrencinin ve öğretim elemanının istediği yerde istediği zamanda okula gitmeden de eğitim alabilmesine olanak tanıyacak sistemin yapısı tanıtılmıştır.

Anahtar kelimeler: Uzaktan eğitim, ders içeriği hazırlama,

ABSTRACT

This study has been made to develop a well-rounded and qualified internet based distance education system in distance education which grows fast all over the world. In this aim, students and lecturers ideas about their expactions from distance education and about actions to make these expactations real were learned first. After that, their ideas about how these expactations could be real in a internet based distance education system were learned. All of these ideas were considered and important subjects were noted. Internet based distance education systems which were devloped before are also important to test these ideas and give shape to the strategy that will be used to develop the system. The internet based distance education systems were examined and their imperfect and good features were talked. After that, development of the system was started in the way of these discoveries. In development, a server side web technology PHP programming language was used. Some graphic designing softwares like Macromedia Fireworks and Adobe Photoshop were used to design appearance of the system. Three user account, admin, lecturer and student can be used to work on the system. Functions like changing general options of the system, creating and editing lessons and editing user accounts can be used by the user who has an admin account. Users who have lecturer accounts can make some changes about their lessons. In period of controlling and working on lessons, some tools were presented to users which have admin, lecturer or student account to be used. Online users can communicate with each other using some tools. The system which has many features like file management and polling systems and named E-Liderlik has been activeted after a testing period which was made to control its range and usability.

In this article, by explaining how a distance education systems were developed in terms of usage and software, the structure of the system which made it possible to students and lecturers to be part of the education in anywhere and anytime were introduced.

Keywords: Distance education, preparing lesson content.
Topics E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Comments
Submission 82.doc (1529KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC