Akademik Bilisim 2009

TitleModernizm, Postmodernizm, Entelektüel Teknoloji ve Kütüphaneler / Modernism, Postmodernism, Intellectual Technology and Libraries
Author(s)Author #1
Name: Serdar Katipoğlu
Org: İstanbul Bilgi Üniversitesi
Country: Turkey
Email: serdar__at__bilgi.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsAnahtar kelimeler: Kütüphaneler, Modernizm, Postmodernizm, Bilgi Toplumu, Kamusal Alan, Entelektüel Teknoloji /Keywords: Libraries, Modernism, Postmodernism, Information Society, Public Sphere, Intellectual Technology
AbstractÖz: Aydınlanmanın ve modernizmin en temel kurumlarından biri olan kütüphaneler, bilgi toplumu içinde karşılaştığı entelektüel teknolojilerle postmodern bir durum içine girmiştir.

Bu çalışmada modern ve postmodern süreçlerde kütüphanenin işlevleri ve bilginin topluma sunulmasındaki rolü sorgulanmaktadır. Bu süreçlerin yansımaları ve etkileri bağlamında Türkiyedeki durum da incelenmektedir.


Anahtar kelimeler: Kütüphaneler, Modernizm, Postmodernizm, Bilgi Toplumu, Kamusal Alan, Entelektüel Teknoloji
Abstract: Library as one of the basic institutions of enlightenment and modernism entered into the postmodern condition due to its encounter with intellectual technologies pertaining to information society.

In this study, the functions of library and its role in presentation of knowledge to society are questioned in modern and postmodern processes. The current situation in Turkey is also investigated in the context of reflections and influences of these processes.


Keywords: Libraries, Modernism, Postmodernism, Information Society, Public Sphere, Intellectual Technology
Öz: Aydınlanmanın ve modernizmin en temel kurumlarından biri olan kütüphaneler, bilgi toplumu içinde karşılaştığı entelektüel teknolojilerle postmodern bir durum içine girmiştir.

Bu çalışmada modern ve postmodern süreçlerde kütüphanenin işlevleri ve bilginin topluma sunulmasındaki rolü sorgulanmaktadır. Bu süreçlerin yansımaları ve etkileri bağlamında Türkiyedeki durum da incelenmektedir.


Anahtar kelimeler: Kütüphaneler, Modernizm, Postmodernizm, Bilgi Toplumu, Kamusal Alan, Entelektüel Teknoloji
Abstract: Library as one of the basic institutions of enlightenment and modernism entered into the postmodern condition due to its encounter with intellectual technologies pertaining to information society.

In this study, the functions of library and its role in presentation of knowledge to society are questioned in modern and postmodern processes. The current situation in Turkey is also investigated in the context of reflections and influences of these processes.


Keywords: Libraries, Modernism, Postmodernism, Information Society, Public Sphere, Intellectual Technology
Topics Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Taram
Comments
Submission 83.pdf (68KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC