Akademik Bilisim 2009

TitleMİLLİ KÜTÜPHANE KOLEKSİYONUNDAKİ ELYAZMASI VE NADİR ESERLERİN GÖRÜNTÜLÜ SİSTEME AKTARILMASI PROJESİ
Author(s)Author #1
Name: Tuncel Acar
Org: Milli Kütüphane Başkanı
Country: Turkey
Email: tuncel__at__mkutup.gov.tr

Other Author(s)
KeywordsTÜYATOK. Yazma ve nadir eserler
Abstract Türkiye kütüphanelerindeki yazma eserlerle ilgili birçok yayın yapılmıştır. 1978de Kültür Bakanlığı tarafından, Türkiye genelinde yazmalar toplu katalogunun hazırlanması düşünülmüş ve TÜYATOK (Türkiye Yazmaları Toplu Katalogu) Projesi çalışmalarına başlanmıştır. TÜYATOK (Türkiye Yazmaları Toplu Katalogu) Projesinin başlatıldığı 1978 yılından bugüne kadar geçen süre içinde çeşitli illere ve koleksiyonlara ait 32 cilt katalog yayınlanmıştır. Bu kataloglarla bugüne kadar 31.866 kitap/risalenin tanıtımı yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalar yetersiz kalmış ve gelişen teknolojiden yararlanarak, daha önce yayımlanan 32 cilt katalog ile yurt dışındaki çeşitli ülkelerin milli kütüphanelerinde bulunan Türkçe yazmalara ait bilgileri ve o tarihe kadar katalogu yayımlanmamış çeşitli koleksiyonlara ait yazma eserlerin künye bilgilerini içeren 3 CD 2005 yılı sonunda araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Bu bildiride Kültür mirasımızı zarar görmeden sağlıklı bir şekilde koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak ve Internet aracılığıyla yurt içi ve yurt dışından araştırmacıların hizmetine sunmak amacıyla 2004 yılında Milli Kütüphane koleksiyonunda bulunan el yazmalarının dijital ortama aktarılması ile ilgili çalışmalara yer verilecektir.
Topics E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Taram
Comments
Submission 85.ppt (1093KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC