Akademik Bilisim 2009

TitleTelsiz Duyarga Ağlarında Kümeleme Ve Yönlendirme İşlemi için Gezgin Etmen Kullanımı
Author(s)Author #1
Name: Orhan Dağdeviren
Org: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Country: Turkey
Email: orhandagdeviren__at__iyte.edu.tr

Author #2
Name: Fatih Tekbacak
Org: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Country: Turkey
Email: fatihtekbacak__at__iyte.edu.tr

Author #3
Name: Kayhan Erciyeş
Org: Ege Üniversitesi
Country: Turkey
Email: kayhan.erciyes__at__ege.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsTelsiz Duyarga Ağları, kümeleme, yönlendirme, gezgin etmen
AbstractTelsiz Duyarga Ağları (TDA) çok sayıda duyarga düğümünün kendini yönetebileceği şekilde tasarsız bir yapıda kurulur. Kümeleme işlemi sayesinde TDA daha küçük parçalara bölünür ve yönlendirme işlemi kolaylaştırılmış olur[1-4]. Gezgin etmenler, çeşitli alanlarda uygulanmıştır ve TDA üzerinde kümeleme ve yönlendirme işlemleri için kullanılmıştır [5-10]. Bu çalışmada güncel araştırma konuları olan TDA ve gezgin etmen teknolojisinin birlikte nasıl kullanıldığını sunacağız. TDA üzerinde gezgin etmenleri kullanarak kümeleme ve yönlendirme yapan algoritmaları açıklayacak, değerlendirmeleri yapacak ve örnek bir gezgin etmen platformu olarak Agilla[11]'yı göstereceğiz.
Topics Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Ağ Teknolojileri ve Güvenliği
Comments
Submission 86.doc (424KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC