Akademik Bilisim 2009

Title7/24 Kullanıcı Eğitimi: Online Tutorial / 24/7 User Instruction : Online Tutorial
Author(s)Author #1
Name: Sami ÇUKADAR
Org: Istanbul Bilgi Universitesi
Country: Turkey
Email: samic__at__bilgi.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsAnahtar Kelimeler: Online Tutorial, Online Kullanıcı Eğitimi, Veritabanları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphane ve e-Kaynaklar / Keywords: Online Tutorial, Online User Instruction, Databases, Istanbul Bilgi University Library and e-Resources
AbstractSami Çukadar

Öz: Kütüphaneler farklı formatlarda bulunan her türlü bilgi kaynağını sağlamakta, düzenlemekte ve kullanıcıları ile buluşturmaktadır. Bu bağlamda, kütüphaneler kullanıcılarına bilgi kaynaklarına erişimi daha etkin ve kolay sunabilmek için yeni yöntem ve teknolojiler geliştirmektedir. Bu teknoloji ve yöntemlerden biri de online tutorial dır. Online tutorial kullanıcıların aradıkları bilgiye erişme yöntem ve tekniklerini, zaman ve mekandan bağımsız olarak öğrenebilemesine olanak sağlayan bilgi kaynağıdır.

Bu çalışmada online tutorial da kullanılan teknoloji, teknik altyapı, sağladığı avantajlar ve tasarımda karşılaşılan sorunlar üzerinde durulmuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi için geliştirilen online tutorial uygulaması örnek olarak sunulmuştur.Anahtar Kelimeler: Online Tutorial, Online Kullanıcı Eğitimi, Veritabanları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphane ve e-Kaynaklar


Abstract: Libraries provide users with a great variety of resources of information in different formats. Within this context, libraries have been developing new methods and technological features for their users to reach sources of information easily and efficiently. One of these developments is online tutorial. Online Tutorial is a resource of information which enables users reach knowledge regardless of time and place.

This study focuses on the technology and technical features of online tutorial, advantages of it and the problems encountered. The online tutorial application developed for the Istanbul Bilgi Library is presented as sample .


Keywords: Online Tutorial, Online User Instruction, Databases, Istanbul Bilgi University Library and e-Resources


Topics E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Taram
E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Comments
Submission 87.pdf (80KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC