Akademik Bilisim 2009

TitleDİCLE ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMALARINDA EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİ (MOODLE) KULLANIMI
Author(s)Author #1
Name: Mehmet Tahir KAVAK
Org: Dicle Üniversitesi
Country: Turkey
Email: mtkavak__at__dicle.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsDicle Üniversitesi, Uzaktan eğitim, Moodle, Eğitim yönetim sistemi
AbstractÖZET
Günümüzde örgün eğitim kadar önemli bir diğer eğitim sistemi de uzaktan eğitimdir. Uzaktan eğitim sayesinde öğrencilere yer ve zaman kısıtlaması olmadan herhangi bir konuda eğitim verilebilmektedir. Bu durumda öğrenciler herhangi bir konuda bilgiye sadece derslerde ve kütüphanelerde değil istedikleri zaman ve istedikleri mekanda tek başına bilgisayar kullanarak erişim imkanına sahip olabilmektedirler. Ayrıca, bu teknoloji sayesinde öğretim elemanları da derslerini takip eden öğrencilere ilişkin pek çok bilgiye kolayca ulaşabilmektedir.
Şu ana kadar yazılım maliyetleri uzaktan eğitimin yaygınlaşmasını sınırlandıran en önemli sorun olmasına rağmen, günümüzde açık kaynak kodlu yazılımların geliştirilmesi ile birlikte bu sorunda ortadan kalkmaya başlamıştır. Bu yazılımlardan en önemlisi ise Moodle yazılımıdır.
Bu çalışmada, son yıllarda çağın gerektirdiği teknolojik gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan ve giderek tüm alanlarda yaygınlaşan uzaktan eğitim konusunda Dicle Üniversitesi öğrencilerinin eğitiminde kullanılmaya başlanan Eğitim Yönetim Sistemi (Moodle) uygulamaları hakkındaki bilgilerin sunulması amaçlanmıştır.
Topics Açık Kaynak Ders Araçları
Comments
Submission 89.doc (219KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC