Akademik Bilisim 2009

TitleDisklerde Kullanılmak Üzere Bir Yeni Nesil FAT Sistemi
Author(s)Author #1
Name: RİFAT ÇÖLKESEN
Org: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey
Email: rifat__at__colkesen.com

Author #2
Name: ALİ OKATAN
Org: HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey
Email: aokatan__at__halic.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsFAT, NFS, Disk, LRU, LFU, RAT
AbstractBu çalışmamızda sayısal sistemlerde kullanılan saklama birimleri için geleneksel FAT sistemi yerine, kullanıcıların veya sistemlerin yeni gereksinimlerini karşılayacak akıllı FAT sistemi mimarisi önerisi yapılmıştır. Kullanıcı gereksinimlerinin ve beklentilerinin büyük ölçüde artması ve şekillenmesi, bireylerin fotograf makinası, cep telefonu gibi sayısal cihazları yoğun olarak kullanması disklerde veya benzeri sistemlerde tutulan veri miktarını büyük ölçüde arttırmıştır. Böylesi büyük miktarda verilerin artık geleneksel FAT sistemi ile dosya organizasyonu yapılması artık yetersiz kalmaktadır. Bu çalışmamızda cep (cache) bellek yönetimi mekanizmasından esinlendiğimiz yeni nesil bir FAT sistemi mimarisi geiştirilmiştir. Yeni nesil İnternet'in (IPv6) tam anlamıyla uygulamaya geçmesi ie böyle çözüme ihtiyaç olacaktır.
Topics Gömülü Sistemler
Altyapı, Yeni Teknoloiler ve Serbestleşme
Comments
Submission not uploaded
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC