Akademik Bilisim 2009

TitleWEB ORTAMINDA MATEMATİKSEL İÇERİĞİN SUNUMU: MathML İŞARETLEME DİLİ
Author(s)Author #1
Name: ŞENOL EMİR
Org: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU
Country: Turkey
Email: senolemir__at__beykent.edu.tr

Author #2
Name: KENAN KILIÇASLAN
Org: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU
Country: Turkey
Email: kenank__at__beykent.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsMatematik,Fornul, MathML, Gösterim, XML, HTML
AbstractBilimsel çalışmalarda yer alan matematiksel ifadeleri web ortamında genellikle jpeg, gif, svg, bmp gibi resim formatlarında yayınlanmaktadır. Bu yüzden matematiksel ifadeyi kaydettiğimiz resim formatının kalitesine bağlı olarak formülün görüntüsü kötü olabilmekte ve resim dosyaları küçük olsalar dahi aynı ifadenin text formatında kaydedilmesine göre 10 -15 kat daha büyük boyutta olabilmektedir. Ayrıca formüller resim formatında olduğu için, bunlar üzerinde değişiklik yapmak zahmetli olamaktadır. Bu çalışmada her türlü matematiksel ifadeyi metin formatında yayınlama olanağı veren yukarıda bahsedilen olumsuzlukları gideren MathML işaretleme dilinin özellikleri ve kullanımı incelenmiştir.
Topics Web.20 ve Sosyal Ağlar
Semantik Web ve Xml
Comments
Submission 92.doc (157KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC