Akademik Bilisim 2009

TitleTARIMSAL BİLİŞİM RADYO VE TELEVİZYON
Author(s)Author #1
Name: Göknur Çavdar
Org: TRT
Country: Turkey
Email: cavdargoknur__at__hotmail.com

Other Author(s)
KeywordsTarım, bilişim, tarımsal bilişim, radyo, televizyon, tarım programı
AbstractGelişmişlik düzeyi ne olursa olsun, ülke ekonomilerinde tarımın önemli bir yeri olduğu bilinmektedir. Türkiye ekonomisinde de tarımın rolü küçümsenmeyecek kadar fazladır. Tarım, ülke nüfusunun beslenmesi, çiftçinin gelir kaynağı olması, istihdam kapasitesi oluşturması, kırsal kesimden kentlere olan göçün azaltılması açılarından önem taşımaktadır. Ayrıca tarım, sektörler arası ilişkilerin sağlanması, ulusal gelir ile ihracata katkısı açısından da ana sektör durumundadır. Bu nedenle, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişme sürecinde tarımın göz ardı edilmesi düşünülemez.

Hızla gelişen ve devamlı değişen teknolojinin gereklerinin yerine getirilmesi, kırsal toplumun eğitim seviyesi ne olursa olsun devamlı bilgilendirilmesini ve eğitilmesini zorunlu kılmaktadır. Tarım kesimini bilgilendirmenin en önemli yolu tarımsal bilişim kapsamında değerlendirilen radyo ve televizyondur.
Topics E-tarım, Tarımsal Bilişim
Comments
Merhaba, ben Ankara'dan geleceğim. Bildiri sunum tarihim 12 Şubat olursa çok sevinirim. Çünkü 11'inde akşama doğru orda olacağım. Teşekkürler. Saygılar
Submission 96.doc (121KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC