Akademik Bilisim 2009

TitleÜNİVERSİTE WEB SİTELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Author(s)Author #1
Name: MEHMET AKSÜT
Org: MEGA EĞİTİM DENETİM DANIŞMANLIK
Country: Turkey
Email: draksut__at__gmail.com

Author #2
Name: MAKBULE TEBERİK
Org: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey
Email: sb_makbule_89__at__hotmail.com

Author #3
Name: ENGİN EGEDEMİR
Org: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey
Email: e-egedemir__at__hotmail.com

Other Author(s)
KeywordsÜniversite, web sitesi, güncelleme.
AbstractÜNİVERSİTE WEB SİTELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Dünya üniversiteleri arasında yer bulma çabası içinde olan üniversitelerimizin; bilimsel etkinliklerinin yanında tanıtımının da önemli olduğu bilinmektedir. Bilgi teknolojilerinin yaygınlaşması, internetin yaşamımızın bir parçası haline gelmesi, geniş bir bilgi potansiyelini içermesi gibi nedenlerle küresel kitlelere ve üniversitelere erişimin yolu web siteleri denilebilir. Aynı zamanda üniversite web siteleri eğitim amaçlı da kullanılabilmektedir. Ancak bu eğitimin etkin olabilmesi için var olan bilgilerin doğruluğu ve güncellenmesi de önemlidir.

Araştırmamızın evreni; ülkemizdeki üniversite web siteleridir. Çalışma evreni ise 93 kamu üniversitesidir. Ülkemizde ilk kurulan beş üniversite ile son iki yılda kurulan beş üniversite olmak üzere on üniversite web sitesi örneklem olarak alınmıştır. Araştırmada tarama yöntemi uygulanmıştır. Çalışmada kullanılan değerlendirme ölçütü beş bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler; işlevsellik, sayfa düzeni, içerik, orijinallik ve profesyonelliktir.

Araştırma bulgularına göre; ilk kurulan üniversitelerden Ankara Üniversitesi (53), son kurulanlardan Adıyaman Üniversitesi (59) web sitelerinin kriterlere göre aldıkları puanlarla en iyi olduğu görülmüştür. Sonra sırasıyla ODTÜ (51) ve Aksaray (51), İstanbul Teknik (49) ve Çankırı Karatekin, (47), Atatürk (45)ve Uşak (43)Üniversitelerini İstanbul (43) ve Mardin Artuklu (25) Üniversiteleri izlemektedirler.

Araştırma sonucunda; üniversitelerin web sitelerinin üniversitenin vizyonu ve misyonu açısından önemli bir gösterge olduğu, web sitelerinin farklı kriterlere göre değerlendirilmesinin gerekliliği, iletişimin sağlanması için güncellenmesinin, içeriğinin zenginleştirilmesinin yararlı olacağı görülmüştür. İlk kurulan üniversitelerin web siteleri ile yeni kurulan üniversitelerin web siteleri arasında önemli bir fark gözlenmemiştir. Ayrıca Adıyaman Üniversitesinin ambleminin öyküsü, Ankara, İstanbul ve ODTÜ amblemlerinin öyküsünden daha etkili olduğu görülmüştür. Üniversitelerin dışa açılan penceresi olarak kabul edilebilecek web sitelerinin, geliştirilmesi önerilmektedir.
Topics Üniversite Bilişim Sistemleri
Comments
Submission 97.pdf (28KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC