Akademik Bilisim 2009

TitleAksaray Üniversitesinde Kütüphane yazılı Seçimi: Niye KOHA'yı seçtik ?
Author(s)Author #1
Name: Erdal Özüsağlam
Org: Aksaray Üniversitesi
Country: Turkey
Email: materdalo__at__gmail.com

Author #2
Name: Levent Fen
Org: Aksaray Üniversitesi
Country: Turkey
Email: leventfen__at__gmail.com

Author #3
Name: Mehmet Selçuk
Org: Aksaray Üniversitesi
Country: Turkey
Email: mselcuk__at__aksaray.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsKOHA, Anket, istatistik, açık kaynak kodu
AbstractToplumların her kesiminde önemi gün geçtikçe artan, belirginleşen bilgi, günümüzde, ülkeler için en önemli kaynak olarak görünmekte ve her türlü üretim sürecinin vazgeçilmez temel girdilerinden birisi halini almıştır.
Günümüzde teknoloji, eğitim hizmetlerinde bilgisayar destekli eğitim ile deneyim ve görselleştirme adına yepyeni bir etkileşim ortamı sunmaktadır. Bu bağlamda açık kaynak kodlu yazılımların eğitim alanında kullanılması hızla yaygınlaşmaktadır. Çalışmamızda eğitim kurumlarında kullanılan lisanslı ve pahalı kütüphane yazılımlara alternatif olarak kullanacağımız KOHA, bir kütüphane bilgi sistemidir. Bununla birlikte kataloglama, ödünç verme, raporlama, süreli yayın, kullanıcı yetkileri, kullanıcılara mail, sms gönderme gibi modülleri içerisine entegre edebileceğimiz ve kullanıcı dil seçeneklerinde türkçeleştirebileceğimiz açık kaynak kodlu bir sistemdir.
Günümüzde klasik anlamda kütüphaneler fonksiyonlarını değiştirerek, teknoloji özellikle bilgisayar ve web tabanlı arayüzler ile uzaklık ve zaman kısıtlaması olmadan zamanı ve bilgiyi en etkili şekilde kullanıcılarına sunma yoluna gitmektedirler.
Günümüz kütüphaneleri; her türlü bilgiyi kullanıcılarına hem kağıt, hemde dijital (CD - DVD) ortamında kullanıcılarına sunmaktadırlar. Web destekli kütüphaneler sayesinde ulusal ve uluslararası binlerce kütüphane ve bilgi merkezleri birbirlerine en kısa sürede bağlanabilmekte ve bilgi alışverişi sağlanmaktadır.
Türkçe tabanlı kütüphane otomasyon programları incelenerek, bu çalışmamızda açık kaynak kodlu yazılım olan KOHAnın kütüphanecilik literatüründe yer alan standartları taşıyıp-taşımadığı, teknik kurulumu, avantajları ve dezavantajları, modülleri anlatılmıştır.
Sonuç olarak Türkçe, kaynak kodlarında ihtiyaç duyulan modüllere göre kodlarını düzenleyebileceğimiz bir sistem elde edilmektedir.
Topics Özgür Yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-türkiye
Açık Kaynak Ders Araçları
E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Taram
Comments
Submission 98.doc
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC