Akademik Bilisim 2009

TitleWeb Tabanlı Anket Hazırlayıcı
Author(s)Author #1
Name: Erdal Özüsağlam
Org: Aksaray Üniversitesi
Country: Turkey
Email: materdalo__at__gmail.com

Author #2
Name: Ali Atalay
Org: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Country: Turkey
Email: atalay__at__ogu.edu.tr

Author #3
Name: Salih Toprak
Org: Eskişehir Osmangazi Üniversites
Country: Turkey
Email:

Other Author(s)
KeywordsWeb Tabanlı Öğretim, Anket, istatistik
AbstractYeni teknolojilerin ve web tabanlı eğitim sistemlerinin hızla gelişimi özellikle üniversitelerde verilen derslerin aktarımı yönünden daha da önem kazanmıştır. Web teknolojileri ile yeni bir yapı geliştirerek ihtiyaç duyulan bütün uygulamaları webe taşıyıp interaktif bir yapıya dönüştürmek amaçlı olarak yaptığımız bu çalışmada Web Tabanlı Anket Hazırlayıcı, kullanıcı girişi ile girilecek tek seçenekli, çok seçenekli ve açık uçlu anketlerle soru ekleme, web arayüzlü yayınlanacak anket uygulamaları yapabilme, anket sonuçlarının verilerini sisteme kaydetme, bu verileri de paket programında kullanabilme gibi tüm uygulamaların web tabanlı bir uygulamasıdır.

Bu bağlamda, eğitsel uygulamalar bünyesinde yapılan bu değerlendirme ile klasik yöntemlerle kağıt üzerinde anket uygulama yerine web tabanlı internet üzerinden anket uygulayarak daha hızlı, etkin ve doğru veriler alma mümkün olmaktadır. Ayrıca, bu anket hazırlayıcısının geliştirilmesinde katılımcıların fikirleri çalışmanın başarılı bir şekilde sonuçlanmasında önemli rol oynayabilecektir.
Topics E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Comments
Submission 99.doc
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC