Yazarlar İçin

Akademik Bilişim Konferansına bildiri/seminer/çalışma grubu önerisini http://openconf.ab.org.tr/ yoluyla gönderilir. Bildiri önerisi göndermek, bildiriyi sunmayı taahhüt etmek demektir. Olanağüstü koşullar dışında, bildiriyi sunmamak hoş karşılanmaz. Sunulmayan bildiriler bildiri kitapçığında basılmaz. Sunulmayan bildiriler, programdan kaldırılır. Webte izi yokedilir. Bunu tekrarlayanların daha sonraki önerileri dikkate alınmaz.
Openconf sisteminde başvuruyu güncellemek, makaleyi yeniden yüklemek mümkündür. Başvuru sırasında kendi e-postanız ve kendi seçtiğiniz bir parola ile kayıt olursunuz. Kayıt sırasında, robotlardan korunmak için üretilmiş harf ve rakamlardan oluşan bir resmi forma girmeniz gerekecektir. Kayıtınız hem ekranda, hemde akabinde gelen bir e-postayla doğrulanır; öneri kayıt numaranızda belirtilir. Parola unutulursa bile öneri kayıt numarasi ve kayit olan adresi ile hatirlatma gönderilmesi mümkündür.
Bildiri kitapçıgına girmesi için Bildirilerin Örnek Bildiri'de ( ( pdf| odt| doc) belirtilen formatda yazılması gerekir. Bildiriler editoryal süreçten geçmektedir.
Bildiri sunumunda kullanılan görsel malzeme, webten yayınlanabilir. Bu amacla ilgili malzeme size iletilen sunum adresine gönderilmelidir. Dosya adi, bildiri-no.pdf benzeri bir yapida olmalıdır. Panellerdekiler ise paneladi-kurum.pdf benzeri bir yapıda adlandırılmalıdır.
Openconf sistemi üzeriden öneri girerken, lütfen tüm alanları doldurun. Muhakkak kısa ve durumu üzetleyen bir başlık seçin. Başlığınız özeti içermesin. Gerekirse bir alt başlık kullarak, meramınızı anlatmaya çalışınız. Uzun başlıklar program kurulu tarafından kısaltmaya tabidir. Başlığı özetin başında tekrar ediniz.
Muhakkak text halinde bir özet giriniz. Bu özet amaç ve kapsamın çerçevesini çizmelidir. Özetle birlikte tam metin bildirinin yüklenmesi beklenmektedir. Şayet tam metin hazır değilse, başlarken geniş bir özet giriniz. Tam metni zaman içinde güncellemek mümkündür.
Açık Oturum/Panel/Eğitim Semineri önerisini yapanlar bunu özet kısmında ve Not kısmında açıkça söylemeliler. Seminerin ana hatları, destekleyici malzeme openconf'tan yüklenmelidir. Panel, açık oturum, Çalışma Grubu önerisine potensiyel katılımcılar, yöneticler konusunda somut öneriler bulunulmalıdır.
Openconf.ab.org.tr dışında yapılacak öneriler dikkate alınmazlar.

Ender hallerde, bildiri kitapcıgına girmeden daha uzun bir bildiri ve/veya destek malzemesi webten yayınlanabilir. Bildirino-uzun.pdf benzeri bir adlandırma ile sunum adresine gönderilmelidir. Kitapcığa girecek bildiri ise openconf yoluyla güncellenmelidir.

openconf.ab.org.tr