Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Belediye Kablosuz (Wi-Fi, Wi-Max, LTE) Internet Ağları
Author(s) Author #1
Name : Mustafa Çoruh
Org : International School of Management
Country : Turkey
Email : mustafacoruh__at__ttmail.com

Other Author(s)
Keywords Belediyeler, Yerel Yönetimler, Yönetişim, Verimlilik, Etkinlik, Küreselleşme, Küresel Rekabet, Internet, Kablosuz Belediye Internet Ağı, Demokrasi, Bilişim Teknolojisi, Web Sitesi, Kent Bilişim Sistemi, e-Belediye.
Abstract Bu makalede Wi-Fi, Wi-Max, ve 4G-LTE Kablosuz Internet teknolojilerini kullanarak Belediye Kablosuz Internet Ağlarının (BKIA) nasıl kurulabileceğinden ve BKIA'nın yerel kaynakların etkili ve verimli kullanılmasındaki etkileri incelenmiştir. Bu amaçla önce belediyelerin dört temel sorunundan ve çözüm yollarından bahsedilmiştir. Tüm halkın Internet hizmetlerinden yararlanması için internet bağlantısının ücretsiz olması gerektiğinden ve bunun sebepleri anlatılmıştır. Sonuç bölümünde ise Dünya?da yaşanan küreselleşme ve teknolojik değişimlerin nasıl belediye yönetimlerini yeni bir yapılanmaya zorladığı açıklanmıştır. Internet?in bilişim çağında kentlerimiz için bir altyapı hizmeti olarak algılanması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Topics • İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri
• Wifi, WiMax, Mesh Ağları