Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Genişband Gezgin Haberleşmede Yeni Nesil Uygulamalar: 3G ? 4G
Author(s) Author #1
Name : Erdem Demircioğlu
Org : Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ
Country : Turkey
Email : demirciogluerdem__at__gmail.com

Author #2
Name : Ş. Taha İmeci
Org : Haliç Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Country : Turkey
Email : tahaimeci__at__halic.edu.tr

Other Author(s)
Keywords 3G, 4G, Gezgin, Haberleşme, GSM, WiMAX, LTE
Abstract Yeni nesil gezgin haberleşme sistemleri, artan veri iletim hızlarının karşılanabilmesi ve multimedya uygulamaların desteklenebilmesi için gerekli altyapıyı sağlamaktadır. Son 10 yıl içinde hızla ortaya çıkan 3G ve 4G sistem standartları, günümüzde ülkemizde uygulamaya konmaya başlamıştır. 90?ların başında devrim yapan 2G gezgin sistemler, kısa sürede yerlerini genişband uygulamalara bırakmış olacak. Yeni nesil genişband uygulamalar sadece eski gezgin sistemleri değil, günümüzün sabit internet uygulamalarını da ciddi ölçüde değiştirecektir. Başta ADSL ve fiber olmak üzere, genişband güvenilir internet erişimi sağlayan pek çok kablo uygulaması da yeni nesil kablosuz haberleşme metodlarının geliştirilmesiye cazibesini yitirecektir. Ancak şu unutulmamalıdır ki gerek kablolu gerekse kablosuz sistemler birbirine rakip olarak değil, birbirini tamamlayıcı teknolojiler olarak görülmelidir. Son mil gibi haberleşme altyapsı problemlerinin çözümünde fiber altyapının götürülemediği alanların 4G sistemler ile kapsanması mümkün olacakır. Bu bildiride öncelikle 2G sistemleri tanıtılmış, akabinde yerini alacak olan 3G ve 4G sistemleri de detaylı olarak anlatılmıştır. Önümüzdeki yıllarda daha belirgin olarak ortaya çıkması beklenen genişband veri iletimi talebinin nasıl karşılanacağı uygulamaya konacak metodlarla (WiMAX, LTE vb.) açıklanmıştır.
Topics • Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
• 3G, 4G Teknolojileri