Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Temel Bilişim Eğitiminde Enformatik Bölümlerinin Rolü
Author(s) Author #1
Name : Ali Haydar DOĞU
Org : Karadeniz Teknik Üniversitesi
Country : Turkey
Email : ahdogu__at__ktu.edu.tr

Other Author(s)
Keywords Temel Bilişim Eğitimi , Enformatik Bölümü
Abstract Temel Bilişim Eğitiminde Enformatik Bölümlerinin Rolü Yüksek Öğretim Kurulu 1997 yılında, tüm üniversitelerde Enformatik Bölümü kurulması kararını almış ve bu bağlamda Enformatik Bölümleri kurulmuştur. Bölümün kuruluş misyonu, üniversiteye kayıt yaptırarak okumaya hak kazanan tüm öğrencilerin temel bilişim eğitiminden faydalanmasını sağlamaktır. Bu misyon ile, bölge, il, üniversite adı gözetmeksizin her üniversitelinin eşit olanaklarda ve eşit miktarda bilgiyi alması hedeflenmektedir. Kuruluşunun üzerinden yaklaşık 13 yıl geçen Enformatik Bölümleri geçen süreç içerisinde hedefe ne kadar ulaşmıştır ve günümüzdeki vizyonları hangi durumdadır. Bu çalışmada; üniversitelerdeki Enformatik Bölümlerinin yaygınlığı, yürüttükleri çalışmalar, ders içerikleri ve benzeri özellikleri incelenmiştir. Gerek bölüm yöneticileri gerekse akademik personellerinin görüşleri internet üzerinden yapılan anket çalışması ile toplanarak analizler ortaya konmuştur. Elde edilen sonuçlar, kuruluşundan buyana geçen süre içerisindeki dağınıklığı, temel bilişim eğitimindeki ders içeriklerinin güncellenmesi gerçeğini, ortaöğretim kurumları ile koordineli çalışılması gerekliliğini ortaya koymaktadır.Sonuçlar, kuruluştan buyana geçen 13 yılda gelinen noktayı gösterme bakımından bir ilktir.
Topics • Temel Bilişim Eğitimi