Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Bilimsel Araştırma Alanlarının Entellektüel Yapılarının Haritalanması
Author(s) Author #1
Name : Güleda Düzyol
Org : Hacettepe Üniversitesi
Country : Turkey
Email : gduzyol__at__hacettepe.edu.tr

Author #2
Name : Yaşar Tonta
Org : Hacettepe Üniversitesi
Country : Turkey
Email : tonta__at__hacettepe.edu.tr

Other Author(s)
Keywords ortak atıf analizi, kümeleme analizi, faktör analizi, çok boyutlu ölçekleme
Abstract Bilimsel çalışma alanlarının haritalanması ve görselleştirilmesi üzerine yapılan çalışmalar son yıllarda büyük ilgi çekmektedir. Haritalama ve görselleştirme çalışmaları, belli bir alana ait araştırmalar üzerinde hangi yazarların ve konuların en çok etkiye sahip olduğunun belirlenmesini sağlar; o alanın sınırlarını belirler, düzenini ve entellektüel özelliklerini ortaya çıkarır. Bilimsel alanların entellektüel yapılarını haritalamak için ortak atıf analizi, çok boyutlu ölçekleme, kümeleme analizi ve faktör analizi gibi teknikler kullanılır. Elde edilen sonuçların görselleştirilmesinde ise Pathfinder, Bibexcel, Pajek ve CiteSpaceII gibi çeşitli grafik gösterim araçlarından yararlanılır. Bu çalışmada, entellektüel haritalama, entelektüel haritalama için kullanılan araç ve yöntemler üzerinde durulmakta, entelektüel haritalama ile elde edilen sonuçlar örneklenerek bu sonuçların bilimsel iletişime ne gibi katkılar sağlayacağı konusu tartışılmaktadır.
Topics • Veri Madenciliği