Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Türk ve Dünya Hukukunda Bilişim Suçları
Author(s) Author #1
Name : Rüya Şamlı
Org : İstanbul Üniversitesi
Country : Turkey
Email : rsamli__at__istanbul.edu.tr

Other Author(s)
Keywords bilişim suçları, bilişim hukuku
Abstract Teknolojinin gelişmesi; genel olarak insan hayatının kolaylaşması, işlemlerin basitleşmesi ve hızlanması, daha az enerji, zaman, para harcayarak daha çok iş yapılması demektir. Günümüzde bu amaçları gerçekleştirebilen pek çok hizmet bulunmaktadır. İnsanlar artık telefonla ve özellikle internetle alışveriş, bankacılık işlemleri, çeşitli başvurular, noter işlemleri gibi pek çok işlemi yerinden kalkmadan gerçekleştirebilir. Her alanda olduğu gibi bilişimdeki bu gelişmeler, kötü amaçlı kişileri de peşinden getirmektedir. Bu kişilerin amaçlarını gerçekleştirememesi için dijital ortamda gerçekleştirilen işlemlerde bilginin güvenli bir şekilde iletimi ve kimlik doğrulaması oldukça önemlidir. Bunun için pek çok yeni teknolojiler oluşturulmaktadır. Ancak yine de her zaman sistemlerin kırılma ihtimali bulunmaktadır. Bu yüzden konu ile ilgili yasal çeşitli yaptırımlar bulunması gerektiği açıktır. Bu çalışmada genel tanımı ?bilgisayar, çevre birimleri, pos makinesi, cep telefonu gibi her türlü teknolojinin kullanılması ile işlenilen suçlar? olarak yapılan bilişim suçları ve bu suçların Türkiye ve diğer ülkelerin hukukundaki yeri incelenmiştir.
Topics • Bilişim Hukuku ve Fikri Haklar