Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Üniversitelerde Bilgi Okuryazarlığı Programı: HÜBO Örneği
Author(s) Author #1
Name : Orçun Madran
Org : Başkent Üniversitesi
Country : Turkey
Email : omadran__at__baskent.edu.tr

Author #2
Name : Umut Al
Org : Hacettepe Üniversitesi
Country : Turkey
Email : umutal__at__hacettepe.edu.tr

Author #3
Name : Serap Kurbanoğlu
Org : Hacettepe Üniversitesi
Country : Turkey
Email : serap__at__hacettepe.edu.tr

Other Author(s)
Keywords Bilgi Okuryazarlığı, e-Öğrenme
Abstract Bilginin inanılmaz düzeyde hızlı bir şekilde arttığı ve her yerden erişilebilir olduğu günümüz dünyasında, toplumun geleceğini yapılandıracak önemli bir grup olarak üniversite öğrencilerinin bilgi olgusu ile olan ilişkisi toplumun diğer kesimlerinden farklılık göstermektedir. Öğrenciler çok hızlı şekilde artan bilgi yığını içinde bilgiye erişmekte zorlanmaktadır. Ayrıca erişilen bilgi kaynaklarınının ve bu bilgi kaynaklarının içeriğinin değerlendirmesinde de birtakım sorunlar bulunmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerin etkin bir şekilde ?bilgi okuryazarı? olmaları için geliştirilecek programlara gereksinim duyulmaktadır. Özellikle farklı ülkelerle karşılaştırıldığında ülkemizdeki bilgi okuryazarlığına yönelik somut uygulamaların sayısının az olduğu görülmektedir. Bu bildiride bilgi okuryazarlığı programlarından örnekler verilecek ve Hacettepe Üniversitesinde gerçekleştirilmekte olan bilgi okuryazarlığı programı ele alınacaktır.
Topics • E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
• Açık Kaynak Ders Araçları
• Eğitim Teknolojileri
• Temel Bilişim Eğitimi