Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Kullanıcı Tarafından Geliştirilen İçerik
Author(s) Author #1
Name : Meriç Merih Aykol
Org : İstanbul Üniversitesi
Country : Turkey
Email : meric.aykol__at__gmail.com

Other Author(s)
Keywords Kullanıcı tarafından oluşturulan içerik, sosyal ağlar, internet
Abstract İnternet kitlelere yayıldığı yakın dönemde kullanıcılara hızlı ve kolay etkileşim imkanı sunmaya başladı. ?Sosyal Web?, Web 2.0 gibi isimlerle tanımladığımız bu yeni internet kullanım biçimi ve eğilimi güçlendikçe paylaşım platformlarında geçirilen zaman da süratle artıyor. Web 2.0 kullanıcıların web sitelerini daha rahat kullanabilmesi ve karşılıklı iletişimin maksimize edilmesi üzerine kurulu bir kurallar bütünüdür. Son yıllarda, interaktif web siteleri ve sosyal ağ siteleri, en büyük meraklardan biri haline geldi. Facebook profilleri, Fotokritik ya da Flickr?daki resimler, Linked-in?deki özgeçmişler, birçok sitede müzikler, itiraf.com?daki itiraflar ve edinilen arkadaşlar, bu kuşağın en önemli sosyal aktiviteleri arasında yer alıyor. Bütün bunları bilmiyorsanız, özellikle 15-35 yaş grubu arasındayken kendinizi ortamda yabancı gibi hissediyorsunuz. Çok uzun süre bu sitelere kayıtsız kalmanız mümkün olmuyor ve bu ağların bir parçası haline geliyorsunuz. Geçmişin teknoloji odaklı girişimleri yerine artık, kullanıcı-odaklı, deneyimin maksimize edildiği ve kullanıcının ortama katkı sağladığı bir dönem yaşanıyor. Artık yeni jenerasyon siteler, ücretsiz servis ve araçlarıyla kullanıcıları kendisine çekmeye çalışıyor. Kullanıcıların yarattığı içerik ile siteler, mimarisini, İnternet kullanıcılarına bırakıyor. Günümüzde birçok şirket için, kullanıcı deneyimi en önemli misyon haline gelirken, milyar dolarlık şirketler, birkaç sene önce açılmış, küçük şirketlerin sunduğu kusursuz kullanıcı deneyimi yüzünden zarar etmeye hatta şirket işleyiş modellerini değiştirmeye başladı (ör. NetFlix-BlockBuster). Pazarlama şirketlerinin, blogları takip ederek, tüketicilerin ne düşündüğünü öğrenmeye çalıştığını sıkça gözlemliyoruz. Yeni dönemin bu gelişmeleri birçok mesleği ve şirketleri değişime zorlamakta. Web 2.0 dediğimiz dönem, ilk nesilden farklı olarak para odağından daha çok bilgi ve eğlencenin paylaşımı, diğer insanlarla kurulan ağlar, yaratılan bedava içerik gibi kavramlarla ilgileniyor. Bu yeni dönemin en önemli gelişmelerinden biri kullanıcılar tarafından yaratılan içerik ve bu içeriğin özgürce paylaşımıdır. Özellikle de bloglar bu yeni akımın en önemli aktörleridir. İnternette etkileşimli çalışmalar arttıkça, kullanıcının yarattığı içerik ve etkileşime katkısı da o hızla artıyor. İnternette kullanıcılar arası ve içeriği yaratanlarla kurulan ilişki, katılımın çok daha ötesinde bir yaratıcılık seviyesine ulaşıyor. Kullanıcılar arama motorlarıyla, sözlük siteleri, bloglar ve forumlar aracılığıyla pek çok bilgiye ulaşabiliyor. Buradaki içerik, kullanıcının ürün/markayla ilgili bilgileri daha kolay özümsemesini sağlıyor. Çok takip edilen kullanıcılar, blog yazarları ve fotoğrafçılar, bu yeni medyada gazetecilere ve televizyonculara alternatif olmaya başladılar. İşin medya planlaması tarafında, blog yazarlarının da marka iletişimcileri tarafından gazeteciler gibi kabul görmeye başladığını görüyoruz. Dünyada siyasi, ekonomik etkinliklere akredite olabilen blog yazarları artarken ülkemizde de özellikle hızlı tüketim ürünleri alanında blog kullananlara yönelik aktiviteler artıyor. Diğer taraftan kullanıcılara bu kadar sınırsız içerik oluşturma şansı verilince bir bilgi çöplüğü de ortaya çıkmaya başlamıştır. Örneğin, hergün milyonlarca videonun düşünülmeden eklendiği bir platform olarak Youtube gün geçtikçe şişerken, kaliteli içeriğin bu video bütünün ne kadarlık bir kısmını oluşturduğu tartışmaya açıktır. Bunun için birçok sitede içeriğin oylanması ya da onaylanması sistemleri uygulanıyor. Gittikçe genişleyen web dünyasında kaliteli içerik giderek daha önemli hale gelmeye başladı. İçerik konusundaki sıkıntıların giderilmesi doğrultusunda, temel felsefe olan ?kullanıcı tarafından oluşturulmuş içeriği? (user created content) belki de ?kullanıcı tarafından oluşturulmuş kaliteli içerik? (user created qualified content) haline getirecektir. Çalışma Önerisi İçeriği kullanıcıların oluşturduğu internet kuşağında, diğer kullanıcılara göre Türk kullanıcıların genel olarak içeriğe katkı yapma kaygısından uzak olduğu gözlemler arasında yer alıyor. Bu araştırma çalışması ile farklı demografik özelliklere sahip kullanıcılar ele alınarak internet üzerinde kullanıcı olarak içeriğe katkı sağlama ve sosyal ağlar konusundaki yaklaşımları, katkı ve ilgi düzeyleri ve ilgi düzeyini etkileyen sebepler değerlendirilecektir. Araştırma web üzerinde gerçekleştirilerek, e_posta ile kullanıcılara iletilecektir. Dolayısıyla yanıt beklenen grup düzenli internet kullanıcılarından oluşacaktır. Bu konuda daha önce yapılan araştırmalar incelendiği zaman daha çok kalitatif çalışmalar (odak grupları ve yüzyüze görüşmeler tarzında) görülmektedir.
Topics • İnternet ve Sosyal Bilimler