Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Bağlantısız web uygulamalarının felaket yönetiminde kullanımını yönelik bir model
Author(s) Author #1
Name : Arzu Baloglu
Org : Marmara Universitesi
Country : Turkey
Email : arzu.baloglu__at__marmara.edu.tr

Author #2
Name : Erdal Taner Tümer
Org : Marmara Universitesi
Country : Turkey
Email : tloim__at__yahoo.com

Other Author(s)
Keywords felaket yönetimi, web hizmetleri, bağlantısız uygulama, bilgi iletimi
Abstract Felaketlere müdahalede hızlı bir şekilde verilerin toplanması ve felaket yönetim merkezlerine iletilmesi önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Web uygulamaları bilgi toplanmasında önemli avantajlar sağlasa da sunucu ile kullanıcı arasındaki sürekli bağlantı ihtiyacı bir dezavantaj olmaktadır. Yeni geliştirilen AJAX ve Web hizmetler teknolojilerinin kullanılmasıyla geliştirilecek olan ve ana sunucu ile bağlantı zorunluluğunu en aza indirecek olan bir çözüm felaket ortamlarında bilgi yönetiminde önemli avantajlar sağlayacaktır. Bu çalışmadaki ana amaç deprem, sel, savaş ve benzeri felaketlere müdahale sırasında müdahale ekiplerinin sağlıklı bir şekilde bilgi toparlayıp bunu koordinasyon merkezlerine sağlıklı bir şekilde ulaştırmasında yardımcı olacak web tabanlı düşük kapasiteli ve kalitesiz bağlantılar sırasında dahi çalışacak bir metodun geliştirilmesidir. Bunun yanı sıra yapacağımız çalışmanın Türk Kızılayı, Akut, Nato ve benzeri organizasyonların krizle mücadele operasyonlarına yardımcı olmasını amaçlıyoruz.
Topics • Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
• Web Servisleri