Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Yazılım Yöneticileri İçin Tümleşik Yetenek Olgunluk Modeli:Genel Bir Bakış
Author(s) Author #1
Name : Fatih YÜCALAR
Org : MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country : Turkey
Email : fatihy__at__maltepe.edu.tr

Author #2
Name : Ender ŞAHİNASLAN
Org : TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Country : Turkey
Email : ender__at__bankasya.com.tr

Author #3
Name : Emin BORANDAĞ
Org : MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country : Turkey
Email : eminb__at__maltepe.edu.tr

Author #4
Name : Önder ŞAHİNASLAN
Org : MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country : Turkey
Email : onder__at__maltepe.edu.tr

Other Author(s)
Keywords CMMI, Yazılım Kalitesi, Süreç İyileştirme, Olgunluk Modelleri.
Abstract Tümleşik Yetenek Olgunluk Modeli (Capability Maturity Model Integration ? CMMI), son yıllarda yazılım yöneticilerinin yazılım süreçlerindeki performans, maliyet ve zaman tahmini gibi konularda yaşadığı sıkıntıları gidermek ve yazılımda kalite sertifikasyonunu sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir süreç iyileştirme ve yetenek belirleme modelidir. CMMI, yazılım geliştiren her kuruluşun yazılım geliştirme yeteneğini değerlendirmesi ve aynı zamanda yazılım kalitesini arttırması için kullanılan bir modeldir. Bu model, basamaklı ve sürekli olmak üzere iki gösterime sahiptir. Bu çalışma, CMMI modelini genel bir bakış açısıyla özetlemektedir. Bunun yanında CMMI modelinin basamaklı ve sürekli gösterimini karşılaştırarak, yazılım geliştiren kuruluşları ve yazılım yöneticilerini CMMI model gösterimlerinin kullanımı hakkında bilgilendirmeyi hedeflemektedir.
Topics • Yazılım Mühendisliği