Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title İş Zekası Çözümleri için Çok Boyutlu Birliktelik Kuralları Analizi
Author(s) Author #1
Name : Derya Birant
Org : Dokuz Eylül Üniversitesi
Country : Turkey
Email : derya__at__cs.deu.edu.tr

Author #2
Name : Alp Kut
Org : Dokuz Eylül Üniversitesi
Country : Turkey
Email : alp__at__cs.deu.edu.tr

Author #3
Name : Medi Ventura
Org : NETSİS
Country : Turkey
Email : medi.ventura__at__netsis.com.tr

Author #4
Name : Hakan Altınok
Org : ANALYZER
Country : Turkey
Email : hakan__at__e-analyzer.net

Author #5
Name : Benal Altınok
Org : NETLE
Country : Turkey
Email : benal.altinok__at__netle.com.tr

Other Author(s) Elvan Altınok, ANALYZER, Turkey, elvan__at__e-analyzer.net Murat Ihlamur, NETSİS, Turkey, murat.ihlamur__at__netsis.com.tr
Keywords Veri Madenciliği, İş Zekâsı, Birliktelik Kuralları Analizi
Abstract Bu bildiri, iş zekası çözümlerinde kullanılabilecek, veri madenciliğindeki çok boyutlu birliktelik kuralları analizini içermektedir. Çalışmanın amacı, çok boyutlu verilerdeki gizli kalmış örüntüleri, ilişkileri ve değişimleri kurallar halinde keşfedebilmeyi sağlamaktır. Çalışmada, FP-Growth algoritmasının çok boyutlu birliktelik kuralları analizinde kullanılabileceği bir model önerilmektedir. Modelin kullanılabilirliğini arttırmak için geliştirilen OLAP küp yapısına dayalı bir yazılım çerçevesi de anlatılmaktadır. Çalışma, ayrıca çok boyutlu birliktelik kuralları analizi tekniğiyle gerçekleştirilen, pazar sepet analizi ile ilgili örnek bir uygulama da içermektedir.
Topics • Veri Madenciliği