Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Bina Türü Yapıların İnşaat Süreci'nde İletişim Desenleri
Author(s) Author #1
Name : Nazlı Uğur
Org : Balıkesir Üniversitesi
Country : Turkey
Email : nazliugur88__at__hotmail.com

Author #2
Name : Erdal İrtem
Org : Balıkesir Üniversitesi
Country : Turkey
Email :

Author #3
Name : Ümit Işıkdağ
Org : Beykent Üniversitesi
Country : Turkey
Email : uisikdag__at__gmail.com

Other Author(s)
Keywords inşaat bilişim iletişim proje
Abstract Son zamanlarda inşaat projeleri bir çok katılımcıların dahil olduğu büyük karmaşık bir hal alma yolunda eğilim göstermiştir. Bu projeler, disiplin ve elektromekanik sistemlerle birlikte katılımcıların kendi arasında yüksek uyumunu gerektirmektedir. Bir projenin yapım süreci beş aşamadan oluşur. Bunlar : ? Ön tasarım evresi ? Tasarım evresi ? İhale ve satın alma evresi ? Yapım evresi ? Kullanım evresi İnşaat projeleri çoğunlukla büyüktür ve her zaman çok disiplinlidir, uygulama aşamalarında birçok farklı ekiplerin ortak çalışmasını gerektirir. Projenin büyüklüğünün ve projede yer alan insanların sayısının artmasıyla birlikte karmaşa da artacaktır. İnşaat projelerinde uyumu sağlayan temel kişi yapı yöneticisidir. İyi bir yapı idarecisi risklerin bir kısmını bertaraf eder. İnşaat idarecisi, yapım sürecinin yönetiminde odak noktadır. Projenin başarıyla tamamlanabilmesi için inşaat idaresinde bulunanların birbirleri arasındaki iletişimi son derece önemlidir. İletişimden kasıt, yöneticilerle projedeki meslektaşları arasındaki etkileşimdir. Bu konuda yapılan çalışmalarda yönetici düzeyindeki iletişim desenlerinin etkinliği araştırılmıştır ve yapının idari bölümüyle başlıca ekip arasındaki etkileşimlerin, bu etkileşimlerin maddelerinin, iletişimde kullanılan başlıca araçların belirlenmesi amaçlanmıştır. Yeterli olmayan uyum bütün proje sürecini etkiler. Proje yöneticisi düzeyindeki iletişim desenlerini üç kategori altında toplamak mümkündür. 1-İletişim araçları; a- Yazılı İletişim b- Sözlü İletişim c- Görsel İletişim Bütün bunlardan yola çıkarak, inşaat projelerinde verimi arttırmak için ele almış olduğumuz çalışmada inşaat sürecinin hangi aşamalarında hangi iletişim deseninin en çok kullanıldığının ve hangisinin daha etkin olarak kullanıldığının araştırılması amaçlanmıştır.
Topics • İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri