Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title İnternette Müstehcenlik: Nerede başlar ve nerede biter?
Author(s) Author #1
Name : Ayşe Karaca
Org : İstanbul Bilgi Üniversitesi
Country : Turkey
Email : akaraca__at__cs.bilgi.edu.tr

Author #2
Name : Bahar Beyaznar
Org : İstanbul Bilgi Üniversitesi
Country : Turkey
Email : bbeyaznar__at__gmail.com

Other Author(s)
Keywords İnternette sansür, Müstehcenlik
Abstract Sansür, internet dahil her türlü yayının devlet tarafından denetlenmesi ve gerekli görüldüğü taktirde yayınlamasına engel olunması ya da yayından kaldırılması uygulamasıdır. Devlet politikalarına göre genel olarak sansür, yayınlanan içeriğin ahlak dışı öğeler, hakaret ya da suça özendiricilik, şiddete yönlendirme, pornografik görüntüler, intihara yönlendirme, suç işlemeye teşvik, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, devlet ve devlet anayasasına aykırı eylemler, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma ve fuhuş gibi nedenler barındırması sonucunda yasalar çerçevesinde uygulanmaktadır. Bu araştırmada; sansür uygulanmasında önemli bir neden olan müstehcenliğin, internet kullanıcılarının karşılaştıkları müstehcen öğeler karşısında duydukları rahatsızlık sonucunda sansürün bir yaptırım olup olamayacağı incelenecektir. Bu çalışma sırasında çeşitli yaş, meslek ve eğitim gruplarından kişilere sansürün gerekli görülüp görülmediği ve de istenilen sonucu verip vermediği üzerine anketler yapılacak, ayrıca hukuk, akademisyen, bilişim, tıp vb. gibi farklı alanlardan uzmanların görüşleri alınacaktır. Anket sonuçları ve uzmanların görüşleri doğrultusunda, kişilerin internette müstehcenliğe ve sansüre bakış açılarını gösterecek istatistikler çıkarılacak ve sansürün etkinliği sorgulanacaktır.
Topics • İnternet Yasakları, Sansür ve Zararlı İçerik
• Gizlilik, Bireysel haklar, mahremiyet