Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title WEB 2.0 UYGULAMALARININ E-ÖĞRENMEYE ETKİSİ
Author(s) Author #1
Name : Bünyamin Atıcı
Org : Fırat Üniversitesi
Country : Turkey
Email : batici__at__gmail.com

Author #2
Name : Serkan Yıldırım
Org : Gazi Üniversitesi
Country : Turkey
Email : serkanyildirim06__at__gmail.com

Other Author(s)
Keywords e-Öğrenme 2.0, Web 2.0, Sosyal ağlar
Abstract Web 2.0 uygulamalarının gelişimine paralel olarak e-Öğrenme alanında da hızlı değişiklikler meydana gelmektedir. Bu değişimlerin gerçekleşmesinde iki öğenin önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Birincisi bilgiye dayalı iş alanlarının yaygınlaşması ile birlikte iş yapma süreçlerinin bütünüyle bilginin oluşturulmasına bağlı olmasıdır. Buna bağlı olarak öğrenme deneyimlerinin daha hızlı, anlık ve maliyeti düşük olarak geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. İkincisi de web 2.0 uygulamalarındaki gelişimlerin içerik oluşturulması ve internet üzerinde oluşturulan içeriğe katkıda bulunulmasını kolaylaştırmasıdır. Bu durum blog oluşturulmasından YouTube?da video eklenmesine, fotoğrafların Flickr?da yayınlanmasına, Wikipedia?da yazılı içeriğe katkıda bulunulmasına, Facebook?da sosyal ağ geliştirilmesine kadar bir dizi uygulamalar da rahatlıkla görülmektedir. Web 2.0?nin temel bileşenleri bu araçların kullanım kolaylığı ve işbirliğine dayalı sosyal etkileşim ortamlarının oluşturulmasını da beraberinde getirmektedir. Bu bildiride web 2.0 uygulamalarının e-Öğrenme?ye dönük etkileri ile beraberinde getirdiği e-Öğrenme 2.0 anlayışı üzerinde durulacaktır.
Topics • Web 2.0 ve Sosyal Ağlar
• E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim