Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Eğitimde Teknolojik Araçların Seçimi ve Tasarımı: Uzaktan Eğitimden Bir Örnek
Author(s) Author #1
Name : Ahmet Baytak
Org : Erciyes Universitesi
Country : Turkey
Email : baytak__at__erciyes.edu.tr

Other Author(s)
Keywords distance education, media selection, higher education
Abstract Hergün değişen ve gelişen yeni teknolojik aletlerö bunların eğitimde kullanılmasınıda daha komleks hale getşrmiştir. Bundan dolayı, bu makale öne çıkan teknolojik eltlerın seçme modellerini özetleyip, öğrenmenin gelişimi için oluşturulacak teknolojik dizayn ve karışımlar için öneriler sunmatadır. Bu makale ayrıca uzaktan eğitim için yapılan teknolojik aletlerin seçimi projesini kapsayacaktır.
Topics • Yeni Internet teknolojileri
• Eğitimin Yönetimi ve Bilişim
• Eğitim Teknolojileri