Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Nesneye Dayalı Programlarla Nesne İlişki Haritalanması
Author(s) Author #1
Name : Mustafa Cem Kasapbaşı
Org : İstanbul Ticaret Üniversitesi
Country : Turkey
Email : mckasapbasi__at__iticu.edu.tr

Other Author(s)
Keywords Object Relation Mapping, ORM, .Net entity framework, Java JPA
Abstract Nesne İlişki Haritalama (Object Relation Mapping, ORM) nesneye dayalı programlama aracılığı ile daha çok, veri tabanı bağlı işler yapılmak istendiğinde ve bu veri tabanındaki nesneler (Tablolar, Kayıtlı yordamlar, Fonksiyonlar vb.) arasındaki ilişkileri, programlama dilinin bir nesnesi olarak kullanılmasının sağlanmasına yarayan bir programlama yöntemidir. Bu çalışmada gerek paralı gerekse bedava kullanıma sunulan ORM uygulamaları değerlendirilip, değişik programlama dillerindeki ORM yapıları hakkında bilgi verilip, kıyaslamaları sunulmaya çalışılacaktır.
Topics • Altyapı, Yeni Teknolojiler ve Serbestleşme
• Yazılım Mühendisliği
• Yazılım Geliştirme Ortamları