Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Üniversitelerin Bilimsel Altyapı Bilgi Sistemi
Author(s) Author #1
Name : Yahya Demircan
Org : Ankara Üniversitesi
Country : Turkey
Email : demircan__at__ankara.edu.tr

Other Author(s)
Keywords Araştırma Projeleri, yayın, patent, kitap
Abstract Üniversitelerin bilimsel alt yapısı ile ilgili bilgilerin takibi amacıyla Bilimsel Altyapı Bilgi Sistemi (BABSİS) geliştirilmiştir. Bu sistemle; yayın, makale, bildiri, kitap, patent v.b. ile bilimsel araştırma bilgilerinin saklanması, indekslenmesi ve istatistik bilgi ile bu bilgilere dayalı grafikler elde edilmektedir. Bu sistem ile üniversitelerin bilimsel alt yapısı oluşturularak, güncel ve doğru bilgiye ulaşım sağlanmaktadır. Ayrıca Üniversite-Sanayi işbirliği ile gerçekleştirilecek projelerde, proje konusunda deneyim sahibi öğretim elemanlarının listesi de hızlı bir şekilde oluşturulabilir. Bu konuda daha önce yapılan proje bilgilerinin de sistemde tutulmasıyla, personelin bu konulardaki deneyimi de değerlendirilebilir. Giriş Günümüzde bilimsel yayın, yapılan projeler, basılan kitaplar gibi veriler nadirde olsa basılı ortamda saklanmaktaysa da artık büyük bir çoğunluğu bilgisayar ortamında tutulmaktadır. Bilgisayarda word, pdf, excel belgesi gibi ortamlarda tutulan verilerinde işlenebilir yapıda olmaması, işlenmesi için insan gücüne ihtiyaç duyulması da bir dezavantajdır. Verilerin; düzenli tutulması, işlenebilir olması ve gerektiğinde hızlı ve doğru şekilde bilgiye dönüştürerek paylaşıma açılması da büyük önem taşımaktadır. Bunun içinde bir veritabanı oluşturulması gerekmektedir. Üniversitelerin eğitim-öğretim yapması yanında bilimsel araştırma ve projelerde de yer alması kaçınılmaz görevlerindendir. Eğitim-öğretim için gerekli olan bilgi kütüphanesi; öğrenci veritabanı, personel veritabanı gibi ihtiyaçlar için veritabanları oluşturulmuştur. Fakat bilimsel altyapı için böyle bir çalışmaya başlamamış kurumlar da mevcuttur. Üniversitelerin bilimsel bilgilerinin tutulması, indekslenmesi de bir gereksinim olmuştur. Ankara Üniversitesi de bu gereksinimi gidermek için ?Bilimsel Altyapı Bilgi Sistemi? uygulamasını 2009 yılı içinde kullanmaya başlamıştır. Bu uygulama ile, üniversite bünyesinde tüm öğretim elemanları; kendi özlük bilgilerini, akademik ve mesleki çalışma bilgilerini, öğretim elemanlarının yetkin olduğu çalışma alan bilgilerini, araştırma proje bilgileri, öğretim elemanlarının yapmış oldukları yayın, kitap, fikri mülkiyet hakları (patent) konularındaki bilgileri saklamak, sorgulamak, istatistik bilgi ve grafikleri online olarak elde edebilmektedirler. Bu uygulama internet üzerinde çalışmaktadır. Akademik personel, internet üzerinden bilgilerini güncelleyerek, raporlar alabilir. Kurum ya da birim yöneticileri üniversitenin başarısının ölçütü olan ?öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı? gibi parametrelere ulaşabilmektedir. Yapılacak bir projede; proje konusunda yetkin olabilecek akademik personel listelenebilmektedir. Bu sistemle; proje, yayın gibi ortak yapılan çalışmalarda mükerrer kayıtların önüne geçilerek doğru istatistik bilgiler de elde edilmektedir.
Topics • E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Tarama
• Üniversite Bilişim Sistemleri