Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title ÜÇ BOYUTLU ÇERÇEVE YAPILARIN STATİK ANALİZİ İÇİN BİR BİGİSAYAR PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ
Author(s) Author #1
Name : Mahmud Sami DÖVEN
Org : Dumlupınar Üniversitesi
Country : Turkey
Email : msamidoven__at__yahoo.com

Author #2
Name : Burak KAYMAK
Org : Dumlupınar Üniversitesi
Country : Turkey
Email : burakkaymak__at__yahoo.com

Author #3
Name : Mehmet Tevfik BAYER
Org : Dumlupınar Üniversitesi
Country : Turkey
Email :

Other Author(s)
Keywords Yapı Analizi, Üç Boyutlu Çerçeve Yapı
Abstract Yakın zamana kadar yapı analizinde, daha az işlem gerektiren, iki boyutlu analiz teknikleri kullanılmakta idi. Bunun için yapılar aks aks incelenmekte ve her bir aks iki boyutlu çerçeve yapı olarak çözülmekte idi. Bilgisayarların gelişmesi ve yaygınlaşması ile, sistematik analiz teknikleri de kullanılarak, yapılar üç boyutlu olarak analiz edilmeye başlanmıştır. Standart inşaat mühendisliği eğitiminde henüz yer almamış olan üç boyutlu analiz, bir çok mühendis için ancak ciddi bedeller ödenerek elde edilen paket programların kullanımı ile mümkün olmaktadır. Bu çalışmada üç boyutlu çerçeve yapıların statik analizi için kullanıcı dostu arayüze sahip bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Geliştirilen bilgisayar programında düğüm, eleman, kesit, malzeme, yükleme bilgileri girilerek yapı tarif edilmekte ve statik analizi yapılmaktadır. Analiz sonunda tasarım için gerekli bilgiler raporlanmaktadır. Geliştirilen program kullanılarak örnek yapılar analiz edilmiş ve sonuçlar üç boyutlu analiz için yaygınca kullanılan Sap2000 programının sonuçları ile karşılaştırılmıştır.
Topics • İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri