Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title DEĞİŞKEN KALINLIKLI İZOTROP PLAKLARIN ANSYS PAKET PROGRAMI İLE MODELLENMESİ
Author(s) Author #1
Name : Mustafa Halûk SARAÇOĞLU
Org : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Country : Turkey
Email : mhsaracoglu__at__ogu.edu.tr

Author #2
Name : Yunus ÖZÇELİKÖRS
Org : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Country : Turkey
Email : yunuso__at__ogu.edu.tr

Other Author(s)
Keywords ANSYS, Değişken Kalınlıklı Plak, Sonlu Elemanlar Metodu.
Abstract Taşıdığı yüke ve mesnet şartlarına göre plakta oluşan gerilme dağılımı düzgün olmayabilir. Gerilmenin az olduğu yerlerde plak kalınlığının yeteri kadar tıraşlanması neticesinde ortaya değişken kalınlıklı plaklar çıkar. Değişken kalınlıklı plaklar sabit kalınlıklı plaklara göre daha düşük ağırlığa sahiptirler. Değişken kalınlıklı plaklar yaygın olarak yüksek performanslı kara, deniz, hava ve uzay araçlarının birçok türünde kullanılmaktadır. Günümüz mühendisliğinde paket bilgisayar programlarının kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Bir araç olarak kullanılması gereken bu paket programlarla karmaşık pek çok yapının analizi kısa zamanda yapılabilmektedir. ANSYS, sonlu elemanlar metodunu kullanan çok yönlü bir paket programdır. Bu çalışmada, değişken yüklemeler altında ve düzgün olmayan kalınlık değişimine sahip izotrop dikdörtgen plakların statik analizi için literatürde geliştirilen kapalı form çözümleri ile ANSYS paket programından elde edilen çözümler karşılaştırılmıştır.
Topics • İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri