Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title KAFES YAPILARIN RİJİDLİK MATRİSLERİNİN PARALEL HESAPLAMA İLE ELDE EDİLMESİ
Author(s) Author #1
Name : Burak KAYMAK
Org : Dumlupınar Üniversitesi
Country : Turkey
Email : burakkaymak__at__gmail.com

Author #2
Name : Mahmud Sami DÖVEN
Org : Dumlupınar Üniversitesi
Country : Turkey
Email : msamidoven__at__yahoo.com

Author #3
Name : Mehmet Tevfik BAYER
Org : Dumlupınar Üniversitesi
Country : Turkey
Email :

Other Author(s)
Keywords Kafes yapı, rijidlik matrisi, paralel hesaplama
Abstract Son yıllarda bilgisayar işlemcilerindeki gelişmelerle birlikte birden fazla çekirdeği barındıran işlemcilerin standart bilgisayarlarda da kolaylıkla bulunmaları mümkün olmuştur. Gelişen bu teknoloji yapı analizi alanında geliştirilen algoritmaların da paralel hesaplama kabiliyetleriyle yeniden geliştirilmelerini gündeme getirmiştir. Bu çalışmada matris metotlarından deplasman metodunun kafes sistemler üzerinde bir uygulaması yapılmıştır. Yapılan uygulamada paralel hesaplama teknikleri kullanılarak, kafes sistemlere has özellikler barındıran denge, bünye ve uygunluk denklemlerinin çarpımından ibaret olan yapı rijidlik matrisini elde etmek üzere özel bir çarpım algoritması geliştirilmiş ve çeşitli örnekler üzerinde uygulamalar yapılmıştır. Serbestlik derecesi nispeten az olan sistemlerde paralel hesaplama tekniğinin kullanılması gözle görülür bir fark oluşturmazken serbestlik derecesi çok olan sistemlerde bu yöntemin kullanılması kayda değer bir fark oluşturmaktadır. Nonlineer analiz veya optimizasyon yöntemlerinde ardışık olarak yapı analizinin gerektiği düşünüldüğünde geliştirilen algoritmanın etkinliği daha fazla ortaya çıkmaktadır.
Topics • İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri