Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Web Sitelerinde Kullanılabilirlik Araştırmaları
Author(s) Author #1
Name : Kökten Ulaş BİRANT
Org : Dokuz Eylül Üniversitesi
Country : Turkey
Email : ulas__at__cs.deu.edu.tr

Other Author(s)
Keywords Yazılım, Web, İnternet, Kullanılabilirlik testi
Abstract Web sitelerini bilgisini kullanıcısı ile paylaşmaya çalışan tüzel ve gerçek kişilerin yanında paylaştıkları içerik vasıtasıyla ürün pazarlama çalışması da yapan kişiler de kullanmaktadır. Bu sistemler de aracı veya hedef olarak kullanılan tüm ürünler gibi kontrol ve incelemeye tabii çalışmalardır ve sonuçları da ürünlerin geliştirilebilirliğinden, güvenirliğine veya değerine kadar birçok anlamda somutlaştırma amacıyla kullanılabilmektedir. Teknik anlamda yapılabilecek bir çok kontrol uygulaması literatürde yeralırken bu çalışmalarda kullanılabilirlik konusunda yapılan araştırmalar sınırlı kalmıştır. Bu çalışmada yurtdışında kullanılan benzerleri incelenerek web siteleri ve sistemleri için Web Siteleri Kullanılabilirlik Araştırmaları incelenecek ve pratik bilgiler tartışmaya açılacaktır.
Topics • Yazılım Mühendisliği
• İnternet'te Türkçe kullanımı ve İçerik