Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Görevdeş (P2P) Ağlarda Sık Bulunan Öğelerin Belirlenmesine Dağıtık Yaklaşım
Author(s) Author #1
Name : Emrah Çem
Org : Koç Üniversitesi
Country : Turkey
Email : ecem__at__ku.edu.tr

Author #2
Name : Öznur Özkasap
Org : Koç Üniversitesi
Country : Turkey
Email : oozkasap__at__ku.edu.tr

Other Author(s)
Keywords Dağıtık Sistemler, Görevdeş (P2P) ağlar, Kümeleme, Popüler öğeler
Abstract Birçok geniş ölçekli P2P uygulama, veri erişim sıklığı, sorgu ve olay sayısı gibi sistem genelindeki bilgileri kullanmaya gereksinim duymaktadır. Sistem genelinde belirli bir eşik değerinden daha fazla bulunan öğeler sık ya da popüler öğeler olarak adlandırılır. Popüler öğelerin etkin şekilde belirlenmesi görevdeş ağlar için önemli bir servis olacaktır. Ayrıca, bu problem veritabanı uygulamaları, algılayıcı ağlar ve güvenlik mekanizmalarına uyarlanabilir olmasından dolayı önemlidir. Bu bildiride görevdeş ağlarda popüler öğelerin belirlenmesinin önemi, kullanım alanları, ortaya konan çalışmaların özellikleri ve önerdiğimiz dağıtık yaklaşım anlatılmaktadır.
Topics • Sistem ve Ağ Yönetimi