Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Tümevarımlı Mantık Programlama İle Türkçe İçin Kelime Anlamı Belirginleştirme Uygulaması
Author(s) Author #1
Name : Özlem Aydın
Org : Trakya Üniversitesi
Country : Turkey
Email : ozlema__at__trakya.edu.tr

Author #2
Name : Yılmaz Kılıçaslan
Org : Trakya Üniversitesi
Country : Turkey
Email : yilmazk__at__trakya.edu.tr

Other Author(s)
Keywords Kelime Anlamı Belirginleştirme, Tümevarımsal Mantık Programlama, Makine Öğrenmesi, Mantık Programlama.
Abstract Verilen bir bağlamda birkaç farklı anlamı olan bir kelimenin hangi anlamı ile kullanıldığının belirlenmesi problemine Kelime Anlamı Belirginleştirme (KAB) denir. Doğal dil işleme uygulamalarında gereksinim duyulan önemli bir işlemdir. Tümevarımlı mantık programlama (TMP), makine öğrenmesi ve mantık programlamayı içeren bir yapay zekâ alanıdır. Birinci derecede tümcecik gösteriminde olan örnekler ve artalan bilgisinden birinci dereceden teorilerin oluşturulmasını amaçlar. TMP?de birinci dereceden mantığın kullanılmasının yarattığı zenginlik, KAB ve diğer doğal dil işleme uygulamalarında avantajlar kazandırmaktadır. Bu çalışmada tümevarımlı mantık programlama kullanılarak derlem-tabanlı bir kelime anlamı belirginleştirme uygulaması geliştirilmiştir.
Topics • Yazılım Geliştirme Ortamları