Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Nüfus Tahmin Metodlarının ve Gelecekteki Su ihtiyacı Hesaplarının Java ile programlanması:Bir uygulama
Author(s) Author #1
Name : Şafak BİLGİÇ
Org : Osmangazi Üniversitesi
Country : Turkey
Email : safakb__at__ogu.edu.tr

Author #2
Name : Hasan Barış BARUT
Org : Akdeniz Üniversitesi
Country : Turkey
Email : hbbarut__at__akdeniz.edu.tr

Author #3
Name : Arzu ER
Org : Akdeniz Üniversitesi
Country : Turkey
Email : arzuer__at__akdeniz.edu.tr

Author #4
Name : Gürkan YÜCETÜRK
Org : Akdeniz Üniversitesi
Country : Turkey
Email : gyuceturk__at__akdeniz.edu.tr

Other Author(s)
Keywords Nüfus Tahmini, İstihdam, Gelecekteki Su İhtiyacı.
Abstract Günümüzde planlama çalışmalarının neredeyse tamamı gelecekteki ihtiyaçları karşılayabilecek kapasitede tasarlanmaktadır. Bunu yapabilmenin başlıca yolu gelecekteki istihdamı tahmin edebilmektir. Yeni projelendirmelerde proje ve uygulama süresi, projenin kapsama yılı gibi özellikler tasarımında ya da var olan bir projenin geliştirilmesinde kullanılmaktadır. Projenin büyüklüğü ve kapasitesi gelecekteki ihtiyacı karşılayacak bir biçimde hesaplara yansıtılması gerekmektedir. Geleceğe yönelik tahminler ve bunların hesaplara yansıması Su ihtiyacı ve benzeri projelerde vazgeçilmez önemli bir detaydır. Projelendirme sürecinde bu hesap detayları üzerinde çok fazla durulmamakta ve standart hesaplamalar yapılmaktadır. Bunun sonucunda ise boyutlandırmalar olması gerekenden daha aza veya daha fazla çıkabilmektedir. Bu nedenle geleceğe yönelik tasarımların yapıldığı çalışmalarda nüfus ve istihdam hesaplamalarının daha dikkatli yapıldığı çalışmalarda boyutlandırmalar gerçeğe daha yakın çıkmaktadır. Yapılan bu çalışmada; Nüfus tahmin hesapları üç farklı yöntem ile hesaplanması ve gelecekteki su ihtiyacı hesapları Java ile programlanarak daha hızlı ve karşılaştırmalı hesap yapabilme imkânı sunulmuştur. Böylece hem projelendirmede hem de boyutlandırmada gelecekte karşılaşılacak istihdam daha ve projenin kapasiteye uygunluğu daha etkin bir şekilde hesaplanabilmiştir.
Topics • İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri