Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Türkiye?de Yeni Açılımlar: Uzaktan Eğitim ve Türk Üniversitelerinin Durumu
Author(s) Author #1
Name : meltem kurtoğlu
Org : uşak üniversitesi
Country : Turkey
Email : meltem.kurtoglu__at__usak.edu.tr

Author #2
Name : ahmet çağdaş seçkin
Org : uşak üniversitesi
Country : Turkey
Email : cagdaseckin__at__gmail.com

Other Author(s)
Keywords uzaktan eğitim, türk üniversiteleri
Abstract Günümüz dünyasında bilim ve teknolojide meydana gelen değişimler eğitim ortamlarının da değişimini ve gelişimini kaçınılmaz kılmıştır. Eğitimde son yıllarda meydana gelen değişimleri izleyecek olursak, klasik yöntemlerden modern yöntemlere geçildiğini, öğretmen merkezli öğretim yöntemlerinden ziyade öğretmenin rehberliğinde, öğrencinin daha aktif bir hal aldığı öğretim yöntemlerinin tercih edildiğini söyleyebiliriz. Değişen yöntemler ve gelişen teknolojilerde eğitim-öğretim süreçlerinin daha modern ve daha işlevsel hale gelmesini ve değişmesini zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda uzaktan eğitim kavramı ve uzaktan öğretim yöntemleri ortaya çıkmış ve kısa bir süre içerisinde modern dünyada farklı rollere sahip öğrencilerin ihtiyacı haline gelmiştir. Uzaktan eğitim kavramı gelişen teknolojilerle birlikte değişerek gelişmiş, ilk yıllardaki mektupla öğretim zaman içerisinde televizyon ve radyoyu da kapsayarak yakın tarihte bilgisayar ve interneti de içine alan bir kavram olarak karşımıza çıkmıştır. Bu araştırmanın amacı, Türkiye?de eğitim öğretime devam eden yüksek öğretim kurumlarının uzaktan eğitimde ulaşabildikleri son durumu incelemektir. Bu amaçla YÖK?e bağlı olan bütün üniversitelerin web adresleri ziyaret edilmiş, akademik birimleri ve uygulama birimleri incelenerek, uzaktan eğitim merkezleri ya da uzaktan eğitimle ilgili herhangi bir birimlerinin olup olmadığı, eğer uzaktan eğitimle ilgili herhangi bir birimleri varsa bu birimlerde hangi programların bulunduğu ve uzaktan eğitimde nasıl bir sistem kullandıkları(senkron, asenkron) incelenmiştir. Web adresinden herhangi bir bilgi sahibi olamadığımız üniversitelerde ise üniversitelere telefon yolu ile ulaşılarak bilgi alınmıştır.
Topics • E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim