Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu
Author(s) Author #1
Name : Özlem Özgöbek
Org : Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Country : Turkey
Email : ozlem.ozgobek__at__ege.edu.tr

Author #2
Name : R. Cenk Erdur
Org : Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Country : Turkey
Email : cenk.erdur__at__ege.edu.tr

Other Author(s)
Keywords Mobil teknolojiler, web servisler, web servis sunucu, mobil cihazlar.
Abstract İnternet erişiminin yaygınlaşması ve artık mobil cihazlar üzerinden bile yüksek hızlı veri iletişimine imkan sağlanması sonucu, web uygulamaları ve dolayısıyla da web servislerinin hayatımızdaki önemi gittikçe artmaktadır. Mobil cihazlardan web servislerine ulaşmak gittikçe daha popüler hale gelmektedir. Bunun yanında mobil cihazların birer web sunucusu olarak kullanılması, son yıllarda gündeme gelen yeni ve önemli konulardandır. Özellikle mobil cihazların donanımsal gelişmelerini göz önüne alırsak, geleceğin şu ankinden daha mobil olacağı açıktır. Bu çalışmada, mobil cihazların web sunucu olarak nasıl kullanılabileceği ve bu kullanım şeklinin getireceği avantajlar ele alınmıştır. Web servislerinin mobil cihazlarda bulundurulması ve sunulması, bizlere gelecekte daha dinamik ve daha akıllı sistemler geliştirme konusunda yol gösterici olacak ve yeni bakış açıları kazandıracaktır.
Topics • Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
• Web Servisleri