Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title E-Öğrenme Sistemlerinde Yapay Zeka Tekniklerinin Kullanımı
Author(s) Author #1
Name : Birol Çiloğlugil
Org : Ege Üniversitesi
Country : Turkey
Email : birol.ciloglugil__at__ege.edu.tr

Author #2
Name : Mustafa Murat İnceoğlu
Org : Ege Üniversitesi
Country : Turkey
Email : mustafa.inceoglu__at__ege.edu.tr

Other Author(s)
Keywords E-Öğrenme, Yapay Zeka
Abstract Teknolojik gelişmelere ve ortaya çıkan yeni kullanıcı ihtiyaçlarına paralel olarak e-öğrenme sistemleri değişmektedir. İlk zamanlarda E-Öğrenme sistemleri zaman ve yer kısıtlılıkları nedeniyle derslere katılamayan öğrencilere ders malzemelerini sağlamak için tasarlanmaktaydı. Bu sistemlerde, kullanıcı tercihleri dikkate alınmamakta ve her kullanıcıya aynı öğrenme malzemeleri sunulmaktaydı. Oysa, bir öğrenme içeriğinin her öğrencinin öğrenmesi kapsamında aynı etkiyi sağlamaması beklenemez. Günümüzde kullanıcıların öğrenme etkinliğini ve öğrenci başarı düzeylerini arttırmak için bireysel özellikler de dikkate alınmaktadır. Bu çalışmada kullanımda olan sistem örnekleri verilerek e-öğrenme sistemlerinde bazı yapay zeka tekniklerinin kullanımı ele alınmaktadır.
Topics • E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim